Θερινά προγράμματα στο εξωτερικό 2022

Μαθητές των Εκπαιδευτηρίων έγιναν δεκτοί σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, για να παρακολουθήσουν διαδικτυακά θερινά εκπαιδευτικά προγράμματα.

Θερινά προγράμματα στο εξωτερικό 2022

Μαθητές των Εκπαιδευτηρίων έγιναν δεκτοί σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, για να παρακολουθήσουν, είτε διαδικτυακά είτε δια ζώσης, θερινά εκπαιδευτικά προγράμματα.

Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε αντικείμενα ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, να διευρύνουν τους γνωστικούς τους ορίζοντες και να έρθουν σε επαφή με μαθητές από όλο τον κόσμο.

Οι μαθητές που έγιναν δεκτοί στα θερινά προγράμματα είναι:


Θ. Παπαβραμίδης (Α΄ Λυκείου)

Stanford University, Pre - Collegiate Stanford Summer Institutes, ΗΠΑ (online)

Artificial Intelligence

Johns Hopkins, ΗΠΑ

Explore Engineering Innovation (online)


Ι. - Ε. Μουσούρη (Α΄ Λυκείου)

Bocconi Summer School, Iταλία (on campus)

Finance - Game Theory


Δ. Σιδηροπούλου (Β΄Λυκείου)

Bocconi Summer School, Iταλία (on campus)

Machine Learning and Artificial Intelligence - Computer Coding


Κ. Μπάρεζελ - Μπόφινγκερ (Β΄ Λυκείου)

Columbia University, ΗΠΑ (online)

Introduction to Finance and Investment Management


Μ. - Μ. Ντόντουλου (Α΄ Λυκείου)

Les Roches International School of Hotel Management, Eλβετία (on campus)

Hospitality Management