Μικροί και Μεγάλοι Πρωτοπόροι

Μικροί και Μεγάλοι Πρωτοπόροι

Τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη για άλλη μια χρονιά εκπόνησαν το εικαστικό πρόγραμμα «Μικροί και Μεγάλοι Πρωτοπόροι», σε συνεργασία με τις εκδόσεις ΜΕΛΙΣΣΑ, επιθυμώντας να τονίσουν την άμεση σχέση της εκπαίδευσης με την τέχνη. Στόχος του προγράμματος είναι η γνωριμία των μαθητών με πρωτοπόρους καλλιτέχνες, η ανάδειξη των μηνυμάτων των έργων τους και η δημιουργική προσέγγισή τους. Στο πρόγραμμα οι μαθητές ασχολήθηκαν με πρωτοπόρους καλλιτέχνες μέσα από τα βιβλία:

  • Γ΄ Δημοτικού: «Το μήλο του Μαγκρίτ» του Κλας Bεεπλάνκε σε απόδοση του Β. Ηλιόπουλου
  • Δ΄ Δημοτικού: «Γιαγιόι Κουσάμα. Από εδώ μέχρι το άπειρο» της Σ. Σουζούκι
  • Ε΄ Δημοτικού: «Βίνσεντ Βαν Γκογκ» της Π. Χέις σε απόδοση του Β. Ηλιόπουλου
  • ΣΤ΄ Δημοτικού: «Συναντώντας τον αρχιτέκτονα! Φρανκ Λόιντ Ράιτ» της Π. Χέις

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι μαθητές γνώρισαν τους καλλιτέχνες και το έργο τους, πήραν μέρος σε εικαστικές δραστηριότητες, ενώ, παράλληλα, συμμετείχαν στο ανάλογο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εκπονούν οι εκδόσεις ΜΕΛΙΣΣΑ σε συνεργασία με τις Βιβλιοδιαπλάσεις.