Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη

«Τα Μαθηματικά Αλλιώς»

«Τα Μαθηματικά Αλλιώς»

Από τη Δευτέρα, 27 Ιουνίου έως και την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 12 μαθητές από Ε΄ Δημοτικού έως και Β΄ Γυμνασίου συμμετείχαν στο νέο Camp των Εκπαιδευτηρίων «Τα Μαθηματικά Αλλιώς».

Οι μαθητές γνώρισαν το Πυθαγόρειο Θεώρημα, τη Στατιστική, τις Πιθανότητες, τη Θεωρία Παιγνίων και τη Θεωρία Γραφημάτων. Ασχολήθηκαν σε ομαδικά projects, εστίασαν στην πρακτική εφαρμογή της Θεωρίας και έλυσαν προβλήματα Μαθηματικών στηριζόμενοι στη βιωματική μάθηση, στην εμπειρική γνώση, στην κατανόηση και στην κριτική σκέψη. Συνδύασαν τις μαθηματικές τους γνώσεις με τη Ρομποτική και τον Προγραμματισμό και τη μάθηση με το παιχνίδι και τη δημιουργία.

Οι μαθητές είπαν για τις εμπειρίες τους στο Camp:

Exit mobile version