14 συμμετοχές σε Διεθνείς Ολυμπιάδες και Βαλκανιάδες το 2022

14 συμμετοχές σε Διεθνείς Ολυμπιάδες και Βαλκανιάδες το 2022

Συμμετοχή σε Ολυμπιάδες:
2: 63η Διεθνής Μαθηματική Ολυμπιάδα (IMO)
1: Διεθνής Ολυμπιάδα Πληροφορικής 2022 (IOI)
1: 32η Διεθνής Ολυμπιάδα Βιολογίας (ΙΒΟ)
1: 52η Διεθνής Ολυμπιάδα Φυσικής (PHO)

Συμμετοχή σε Βαλκανιάδες:
1: 39η Βαλκανική Ολυμπιάδα Μαθηματικών (BMO)
1: Διεθνής Βαλκανιάδα Πληροφορικής 2022 (BOI)
1: 4η Βαλκανιάδα Φυσικής (BPO4)
2: 26η Βαλκανική Ολυμπιάδα Μαθηματικών Νέων (JBMO)
1: Διεθνής Βαλκανιάδα Πληροφορικής Νέων 2022 (JBOI)

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα:
1: Ευρωπαϊκή Μαθηματική Ολυμπιάδα Κοριτσιών (EGMO)
1: Διεθνή Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Πληροφορικής Νέων (EJOI)
1: Διεθνής Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Πληροφορικής Κορασίδων (EGOI)