Συμμετοχή μαθήτριας στο Θερινό Πρόγραμμα του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Harvard

Συμμετοχή μαθήτριας στο Θερινό Πρόγραμμα του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Harvard

Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδας του Πανεπιστημίου Harvard (ΚΕΣ), αρωγός του Ετήσιου Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού Φιλοσοφικού Δοκιμίου, που διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, προσέφερε στη μαθήτρια Ό. Κεραμέως (Β΄ Λυκείου), που κατέκτησε την πρώτη θέση στον 11ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φιλοσοφίας και εκπροσώπησε τη χώρα μας ως πρώτη συμμετέχουσα στη ΔΟΦ (Διεθνή Ολυμπιάδα Φιλοσοφίας), τη δυνατότητα να συμμετάσχει στο Θερινό Πρόγραμμα Λυκείου («High School Summer Progrm - HSSP»), που διοργανώνει σε συνεργασία με το Commitee on Degrees in Social Studies (Τμήμα Κοινωνικών Σπουδών) και με την υποστήριξη του Minda de Gunzburg Center for European Studies (Κέντρο Ευρωπαϊκών Σπουδών) του Πανεπιστημίου Harvard.

Το θερινό αυτό πρόγραμμα έλαβε χώρα στο Ναύπλιο από τις 30 Ιουνίου ως τις 15 Ιουλίου 2022. Καθηγητές και φοιτητές του Πανεπιστημίου Harvard σχεδίασαν και συντόνισαν καθημερινά σεμινάρια με θέμα «Εισαγωγή στις Επιστήμες του Ανθρώπου», υποστηρίζοντας παράλληλα και τους συμμετέχοντες μαθητές/τριες στη μελέτη, την προετοιμασία και τη διεξαγωγή των καθημερινών δραστηριοτήτων τους.