Ενημερώσεις από εκπροσώπους ξένων πανεπιστημίων

Ενημερώσεις από εκπροσώπους ξένων πανεπιστημίων

Ενημερώσεις από εκπροσώπους ξένων πανεπιστημίων

Στο πλαίσιο του προγράμματος «STUDIES ABROAD», οι μαθητές της Β΄ και Γ΄ Λυκείου παρακολούθησαν παρουσίαση και ενημέρωση από εκπροσώπους των Πανεπιστημίων New York University, Pomona College, Williams College και University of Chicago.

Οι εκπρόσωποι των Πανεπιστημίων μίλησαν για τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται καθώς και για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων στα αντίστοιχα πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Πιο συγκεκριμένα, έγιναν οι παρακάτω ενημερώσεις:

  • New York University: Juan Arrellano
  • Pomona College: Joel Hart
  • University of Chicago: Alexandria Waters
  • Williams College: Dean Mendes