Ενημέρωση για το Σύστημα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Ενημέρωση για το Σύστημα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των γονέων - κηδεμόνων και μαθητών του Λυκείου για το Πρόγραμμα Σπουδών του σχολικού έτους 2022 - 2023 και για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι γονείς και οι μαθητές του Λυκείου παρακολούθησαν φέτος δια ζώσης την εκδήλωση, την οποία προλόγισε η Γενική Διευθύντρια των Εκπαιδευτηρίων, κ. Άσπα Χασιώτη. Η κ. Χασιώτη αναφέρθηκε διεξοδικά στις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι μαθητές μετά την πανδημία και στα εφόδια που προσφέρουν τα Εκπαιδευτήρια για την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων των μαθητών. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις διακρίσεις των μαθητών και στις μεθόδους που εφαρμόζονται για την επίτευξη των στόχων τους.

Ο κ. Γ. Χασιώτης, Μαθηματικός και Υπεύθυνος για τις πανελλαδικές εξετάσεις, παρουσίασε το Πρόγραμμα Σπουδών της Γ΄ Λυκείου και ανέλυσε διεξοδικά το σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ, τις πανελλαδικές εξετάσεις, τις ομάδες προσανατολισμού, τα επιστημονικά πεδία και τον υπολογιστή μορίων.

Η κ. Ουρανία Δάντση, Διευθύντρια του Γυμνασίου, παρουσίασε το Πρόγραμμα Studies Abroad για την εισαγωγή των μαθητών σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Ο κ. Ιωάννης Νταουντάκης, Φυσικός, Υποδιευθυντής του Λυκείου, παρουσίασε το διευρυμένο και εμπλουτισμένο πρόγραμμα του Λυκείου και αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις καινοτόμες δράσεις βιωματικού επαγγελματικού προσανατολισμού.