Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη

Παράκτιος καθαρισμός της Γ΄ Γυμνασίου με την Περιβαλλοντική Οργάνωση iSea

Παράκτιος καθαρισμός της Γ΄ Γυμνασίου με την Περιβαλλοντική Οργάνωση iSea

Παράκτιος καθαρισμός της Γ΄ Γυμνασίου με την Περιβαλλοντική Οργάνωση iSea

Παράκτιος καθαρισμός της Γ΄ Γυμνασίου με την Περιβαλλοντική Οργάνωση iSea

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μείωσης των Αποβλήτων, μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ Γυμνασίου πραγματοποίησαν παράκτιο καθαρισμό, την Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου, στον Κελλάριο Όρμο, σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση iSea.

Οι μαθητές, αφού συγκέντρωσαν τα απορρίμματα, εξέτασαν τον συνολικό όγκο τους και ποια είδη είναι τα πιο συχνά. Στόχος ήταν η κατανόηση των επιπτώσεων της ρύπανσης, η έννοια των μικροπλαστικών και η υιοθέτηση πρακτικών μείωσης των απορριμμάτων μέσα από την κατάργηση των πλαστικών μίας χρήσης.

Η αλλαγή στις συνήθειές μας όσον αφορά το περιβάλλον και η υιοθέτηση καλών πρακτικών είναι πλέον επιτακτική ανάγκη. Τα Εκπαιδευτήρια συνεχίζουν και συμμετέχουν σε περιβαλλοντικές δράσεις σε σχέση με τη μείωση των απορριμμάτων και τη ρύπανση από πλαστικά και μικροπλαστικά.

Exit mobile version