1ο, 2ο και 3ο  Βραβείο σε 6 μαθητές στους Διεθνείς Διαγωνισμούς AMC 10 B και AMC 12 B

Διεθνείς Διαγωνισμοί AMC 10 B και AMC 12 B

Εξαιρετικές Διακρίσεις στους Διεθνείς Διαγωνισμούς AMC 10 B και AMC 12 B της Αμερικανικής Μαθηματικής Εταιρείας (ΜΑΑ)

Την Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2022 τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη συμμετείχαν στους Διεθνείς Διαγωνισμούς AMC 10 B και AMC 12 B της Αμερικάνικης Μαθηματικής Εταιρείας (Mathematical Association of America - MAA). Στον διαγωνισμό AMC 10 B έλαβαν μέρος 22 μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου και στον διαγωνισμό AMC 12 B συμμετείχαν 9 μαθητές της Β΄ και Γ΄ Λυκείου. Οι μαθητές απάντησαν σε 25 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σε 75 λεπτά.

Οι μαθητές που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό AMC 10 B είναι:

  • 1ο Βραβείο: Π. - Π. Νίκου (Α΄ Λυκείου)
  • 2ο Βραβείο: Δ. Ιγνατιάδης (Α΄ Λυκείου)
  • 3ο Βραβείο: Τ. Κωνσταντινίδης (Α΄ Λυκείου)

Οι μαθητές που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό AMC 12 B είναι:

  • 1ο Βραβείο: Π. Λιάμπας (Γ΄ Λυκείου)
  • 2ο Βραβείο: Α. Βαρσάμης - Κυρατλίδης (Γ΄ Λυκείου)
  • 3ο Βραβείο: Κ. Κωνσταντινίδης (Γ΄ Λυκείου)

Ο Π. Λιάμπας προκρίθηκε στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, American Invitational Mathematics Examination Ι (AIME Ι), που θα γίνει την Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2023, διότι κατατάχθηκε στο τουλάχιστον top 5% των συμμετεχόντων παγκοσμίως.