Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη

«Μαθαίνω να ζω υγιεινά»

«Μαθαίνω να ζω υγιεινά»

«Μαθαίνω να ζω υγιεινά»

Στο πλαίσιο του προγράμματος του Παιδικού Σταθμού «Μαθαίνω να ζω υγιεινά», στοχεύουμε στο να ευαισθητοποιήσουμε και να διδάξουμε τα παιδιά, ώστε να αναγνωρίζουν βασικά μέλη του σώματος, να μάθουν τα οφέλη των υγιεινών τροφών, να υιοθετήσουν συμπεριφορές που θα διασφαλίσουν την ατομική υγιεινή του σώματος αλλά και την υγιεινή των δοντιών.

Είναι γνωστό ότι κατά την προσχολική περίοδο και μέχρι την ηλικία των 4 ετών  συντελείται σημαντικό μέρος της ανάπτυξης του παιδιού. Στο διάστημα αυτό το παιδί εκδηλώνει ενδιαφέρον να γνωρίσει το σώμα του, αποκτά κινητικές και διατροφικές συνήθειες  και εξοικειώνεται με βασικούς κανόνες ατομικής υγιεινής, που θα διατηρήσει, σε μεγάλο βαθμό, για όλη του τη ζωή.

Το σχολείο, ως μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική μονάδα και με οργανωμένα προγράμματα, φροντίζει τόσο για την πνευματική, συναισθηματική, κοινωνική καλλιέργεια  του παιδιού όσο και για τη σωστή σωματική του ανάπτυξη και υγεία γενικότερα.

Στη διάρκεια της εκπόνησης του προγράμματος ποικίλα λογοτεχνικά κείμενα καθώς και φωτογραφικό και ψηφιακό υλικό έδωσαν σημαντικά ερεθίσματα και αποτέλεσαν τροφή προβληματισμού και σκέψεις για τους μαθητές και τις μαθήτριές μας. Οι ατομικές και ομαδικές εργασίες, το θεατρικό παιχνίδι, η μουσική και τα πειράματα έδωσαν τη δυνατότητα να αποκτήσουμε γνώση, να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας και να έχουμε μία βιωματική προσέγγιση στο θέμα της υγιεινής ζωής.

συλλογή φωτογραφιών

Exit mobile version