Επίσκεψη εκπροσώπων Βρετανικών Πανεπιστήμιων (Bristol, Essex, Cardiff)

Επίσκεψη εκπροσώπων Βρετανικών Πανεπιστήμιων Bristol, Essex και Cardiff

Στο πλαίσιο της Έκθεσης Βρετανικών Πανεπιστημίων, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Βρετανικού Συμβουλίου Ελλάδας, εκπρόσωποι από τα πανεπιστήμια BristolCardiff και Essex επισκέφθηκαν τα Εκπαιδευτήρια και παρουσίασαν τα αντίστοιχα ακαδημαϊκά προγράμματα στους μαθητές του προγράμματος Studies Abroad της Α΄ και Β΄ Λυκείου.

Οι  μαθητές και οι μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα προγράμματα σπουδών τόσο των θεωρητικών όσο και των θετικών επιστημών, για τη διαδικασία εισαγωγής, για το κόστος ζωής στη Μ. Βρετανία καθώς και για τις επιδοτήσεις τις οποίες προσφέρουν τα συγκεκριμένα  εκπαιδευτικά ιδρύματα.