Παράκτιος καθαρισμός στο Δέλτα Αξιού με την Περιβαλλοντική Οργάνωση «iSea»

Παράκτιος καθαρισμός στο Δέλτα Αξιού με την Περιβαλλοντική Οργάνωση «iSea»

Τη Δευτέρα, 13 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε παράκτιος καθαρισμός στο Δέλτα Αξιού από τους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου, την Περιβαλλοντική Ομάδα της Γ΄ Γυμνασίου και της ομάδας «F1 in Schools», με πρωτοβουλία της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης «iSea».

Οι μαθητές και οι μαθήτριες ενημερώθηκαν για το πρόβλημα της ρύπανσης από τα πλαστικά και τα μικροπλαστικά, για σωστές πρακτικές κατανάλωσης αλλά και για την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων.

Συνολικά συλλέχτηκαν, σε μήκος 1 χιλιομέτρου, πάνω από 850 κιλά απορριμμάτων, μεταξύ των οποίων πλαστικά μπουκάλια, σακούλες, αλιευτικά δίχτυα και πλαστικές συσκευασίες τροφίμων. Οι μαθητές και οι μαθήτριες βοήθησαν στη διατήρηση και προστασία του οικότοπου στο Δέλτα Αξιού και δεσμεύονται να συνεχίσουν την προσπάθεια και στην καθημερινότητά τους.

Παράκτιος καθαρισμός στο Δέλτα Αξιού με την Περιβαλλοντική Οργάνωση «iSea»

Παράκτιος καθαρισμός στο Δέλτα Αξιού με την Περιβαλλοντική Οργάνωση «iSea»