Τα Νήπια στην Α΄ Δημοτικού

Τα Νήπια στην Α΄ Δημοτικού

Η μετάβαση των Nηπίων από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο είναι μια σημαντική εμπειρία στη ζωή του παιδιού, η οποία θέτει τις βάσεις της μετέπειτα σχολικής του πορείας. Η ομαλή μετάβαση δεν αποβλέπει μόνο στην ακαδημαϊκή πρόοδο του μαθητή αλλά κυρίως στην καλλιέργεια συναισθημάτων ασφάλειας και σιγουριάς.

Για τον σκοπό αυτό κάθε χρόνο πραγματοποιούμε το πρόγραμμα επισκέψεων των μαθητών του Νηπιαγωγείου στην Α΄ Δημοτικού, το οποίο περιλαμβάνει επισκέψεις γνωριμίας και εξοικείωσης των Nηπίων με τους χώρους, τα πρόσωπα, τις εκπαιδευτικές μεθόδους της Α΄ Δημοτικού αλλά και με τις δραστηριότητες του Δημοτικού Σχολείου. Παράλληλα, οργανώνονται και πραγματοποιούνται κοινές εκπαιδευτικές δράσεις των Νηπίων με τους μαθητές και τις μαθήτριες της Α΄ Δημοτικού. Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον Μάρτιο μέχρι και το τέλος της σχολικής χρονιάς.

Τα Nηπιάκια μας ετοιμάζονται να αποχαιρετίσουν το Νηπιαγωγείο και να κάνουν τον Σεπτέμβριο τα πρώτα δειλά βηματάκια τους στον μαγικό κόσμο της γνώσης. Με συνοδοιπόρους τις δασκάλες τους θα ανοίξουν τα πανιά τους. Θα είμαστε δίπλα τους σε κάθε τους βήμα στο ταξίδι αυτό, προσφέροντάς τους απλόχερα γνώσεις και φροντίζοντας να είναι χαρούμενα μέσα στην ομάδα της τάξης.

Καλή αντάμωση τον Σεπτέμβριο!