Βιωματικό εργαστήριο - Life Skills Workshop: «Communicating with Confidence» - Studies Abroad

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για αιτήσεις στα πανεπιστήμια του εξωτερικού, οι μαθητές και οι μαθήτριες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Studies Abroad έλαβαν μέρος σε ένα βιωματικό εργαστήριο με θέμα: «Communicating with Confidence» Becoming a skilled communicator: an invaluable 21st century skill.

Συντονίστρια του εργαστηρίου ήταν η κα Μαρία - Αράξη Σαχπάζιαν, Λέκτορας στο CITY College, University of York Europe Campus.

Το εργαστήριο είχε στόχο να εντοπίσει τα χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής επικοινωνίας και να παρέχει συμβουλές για το πώς οι συμμετέχοντες μπορούν να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Έγινε αναφορά σε εμπόδια που οδηγούν στην αποτυχία της επικοινωνίας, ενώ εξετάστηκε και ο ρόλος των ισχυρών συναισθημάτων, όπως η οργή ή το πάθος, για να διευκρινιστεί, γιατί μπορεί να μην είναι ευνοϊκά για την αποτελεσματική επικοινωνία.

Σκοπός του εργαστηρίου ήταν να συνειδητοποιήσουν οι συμμετέχοντες τη σημασία και την πολυπλοκότητα της επικοινωνίας και να είναι σε θέση να προσδιορίσουν τι συμβάλλει στη σαφή επικοινωνία, τις δεξιότητες που χρειάζονται, για να αναπτυχθούν και να είναι σε θέση να επισημάνουν εκείνους τους παράγοντες που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την αποτελεσματική επικοινωνία.