1η θέση στον Διεθνή Μαθηματικό Διαγωνισμό American Scholastic Mathematics Contest της American Scholastic Mathematics Association (ASMA)

Την πρώτη θέση κατέλαβαν τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη μεταξύ των σχολείων που συμμετείχαν στον Διεθνή Μαθηματικό Διαγωνισμό «American Scholastic Mathematics Contest», ο οποίος διοργανώνεται από την American Scholastic Mathematics Association (ASMA) τόσο στην κατηγορία των Γυμνασίων όσο και στην κατηγορία των Λυκείων.

Μεταξύ των μαθητών και των μαθητριών του Γυμνασίου που συμμετείχαν την υψηλότερη συνολική βαθμολογία συγκέντρωσε ο μαθητής Λ. Καραγεωργίου (Γ΄ Γυμνασίου) και μεταξύ των μαθητών και των μαθητριών του Λυκείου ο μαθητής Α. Βαρσάμης - Κυρατλίδης (Γ΄ Λυκείου).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μαθητής Λ. Καραγεωργίου συγκέντρωσε την 3η υψηλότερη συνολική βαθμολογία μεταξύ όλων των συμμετεχόντων του διαγωνισμού στην κατηγορία των Γυμνασίων και ο μαθητής Α. Βαρσάμης - Κυρατλίδης συγκέντρωσε την 4η υψηλότερη συνολική βαθμολογία μεταξύ όλων των συμμετεχόντων του διαγωνισμού στην κατηγορία των Λυκείων.

Στον διαγωνισμό συμμετείχε μια ομάδα 58 μαθητών του Γυμνασίου και μια ομάδα 20 μαθητών του Λυκείου. Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε 6 φορές κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Πηγή