Αποτελέσματα Υποτροφιών Α' Γυμνασίου 2023 - 2024

Oι εξετάσεις των υποτροφιών για την Α΄ Γυμνασίου του σχολικού έτους 2023 - 2024 ολοκληρώθηκαν με επιτυχία.

Στις εξετάσεις συμμετείχαν μαθητές/τριες των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη, καθώς και άλλων σχολείων, δημόσιων και ιδιωτικών.

Το σύνολο των υποτροφιών είναι δεκαπέντε λόγω ισοβαθμίας.

Συγχαίρουμε όλους τους/τις μαθητές/τριες που πήραν μέρος στις εξετάσεις και όλως ιδιαιτέρως τους επιτυχόντες.

Οι υποτροφίες που δόθηκαν είναι:

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2023 - 2024

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

100%

2

50%

5
30%

4

20%

4