Το facebook, το instagram, youtube, skype αποτελούν ένα μέσο κοινωνικοποίησης για τους εφήβους. Η δημιουργία του προσωπικού προφίλ και η ψηφιακή παρουσίαση του εαυτού αποτελεί ένα νέο τρόπο επικοινωνίας που σχετίζεται άμεσα με την ανάγκη του έφηβου να προβάλει:
• την ατομική του ταυτότητα
• να δείξει ποιος πραγματικά είναι αλλά και
• ποια θέματα τον ενδιαφέρουν.Περισσότερα

Πηγή: mandou.gr
Φωτογραφία: Sailesh Patnaik, CC BY-SA 4.0

Το 1989 γεννήθηκε η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Convention on the Rights of the Child).

Η Σύμβαση είναι μια διεθνής συνθήκη ανθρωπίνων δικαιωμάτων που λέει πως όλα τα παιδιά γεννιούνται με βασικές ελευθερίες και δικαιώματα.Περισσότερα

Πηγή: UNICEF
Photograph: openclipart.org, CC0 1.0

On Friday, the Large Hadron Collider at CERN had a day of smashing xenon nuclei together, a departure from its usual diet of protons or lead.More

Source: theguardian.com
Photograph: Lucas Taylor/CERN, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons