Το 1989 γεννήθηκε η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Convention on the Rights of the Child).

Η Σύμβαση είναι μια διεθνής συνθήκη ανθρωπίνων δικαιωμάτων που λέει πως όλα τα παιδιά γεννιούνται με βασικές ελευθερίες και δικαιώματα.Περισσότερα

Πηγή: UNICEF
Photograph: openclipart.org, CC0 1.0

On Friday, the Large Hadron Collider at CERN had a day of smashing xenon nuclei together, a departure from its usual diet of protons or lead.More

Source: theguardian.com
Photograph: Lucas Taylor/CERN, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons