Πού «κρύβονται» τα επαγγέλματα του μέλλοντος

Artificial Intelligence-A.I.

Οι προοπτικές αναζήτησης εργασίας σε τομείς που δεν συνδέονται άμεσα με το αντικείμενο σπουδών των νέων σήμερα.

Τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη αλλάζουν σελίδα…

Μετάβαση στο περιεχόμενο