ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2019 - 2020

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2019 - 2020

Κυριακή, 12 Μαΐου 2019 και ώρα 09:00