ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2019 - 2020

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2019 - 2020

Κυριακή, 3 Μαρτίου 2019 και ώρα 09:30 - 13:00