ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2019 - 2020

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2019 - 2020

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Β’, Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ και Α’, Β’, Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019 και ώρα 09:00