Βιογραφικό Θεατρικής Ομάδας

Βιογραφικό
Θεατρικής
Ομάδας

1ο Περιφερειακό Βραβείο, Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Θεάτρου 2000 (ΥΠ.Π.Ε.Θ)
Πανελλήνιος Έπαινος, Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Θεάτρου 2000 (ΥΠ.Π.Ε.Θ)

2o Περιφερειακό Βραβείο, Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Θεάτρου 1999 (ΥΠ.Π.Ε.Θ)

1o Περιφερειακό Βραβείο, Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Θεάτρου 1998 (ΥΠ.Π.Ε.Θ)
Πανελλήνιος Έπαινος, Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Θεάτρου 1998 (ΥΠ.Π.Ε.Θ)

2o Περιφερειακό Βραβείο, Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Θεάτρου 1996 (ΥΠ.Π.Ε.Θ)

Ειδική διάκριση, Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Θεάτρου 2008 (ΥΠ.Π.Ε.Θ)

Ειδική διάκριση, Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Θεάτρου 2007 (ΥΠ.Π.Ε.Θ)

2ο Περιφερειακό Βραβείο, Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Θεάτρου 2006 (ΥΠ.Π.Ε.Θ)

1o Περιφερειακό Βραβείο, Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Θεάτρου 2005 (ΥΠ.Π.Ε.Θ)
3o Πανελλήνιο Βραβείο, Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Θεάτρου 2005 (ΥΠ.Π.Ε.Θ)

1o Περιφερειακό Βραβείο, Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Θεάτρου 2003 (ΥΠ.Π.Ε.Θ)
Πανελλήνιος Έπαινος, Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Θεάτρου 2003 (ΥΠ.Π.Ε.Θ)

Οι φασουλήδες του Κατσιπόρα
1o Περιφερειακό Βραβείο, Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Θεάτρου 2002 (ΥΠ.Π.Ε.Θ)
2o Πανελλήνιο Βραβείο, Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Θεάτρου 2002 (ΥΠ.Π.Ε.Θ)

Τρωάδες
2o Περιφερειακό Βραβείο, Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Θεάτρου 2002 (ΥΠ.Π.Ε.Θ)

1o Περιφερειακό Βραβείο, Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Θεάτρου 2001 (ΥΠ.Π.Ε.Θ)
Πανελλήνιος Έπαινος, Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Θεάτρου 2001 (ΥΠ.Π.Ε.Θ)

Βραβείο Σκηνικών, Πανελλήνιοι Μαθητικοί Αγώνες Τέχνης 2023
Βραβείο «Ευάγγελος Μαντουλίδης», Κοραλία Γενίτσαρη (Πραξαγόρα, Εκκλησιάζουσες), Πανελλήνιοι Μαθητικοί Αγώνες Τέχνης 2023

Δεν πραγματοποιήθηκαν παραστάσεις.

Δεν πραγματοποιήθηκαν παραστάσεις.

2ο βραβείο, Πανελλήνιοι Μαθητικοί Αγώνες Τέχνης 2020

Με τον τρόπο του Α. Σ.
Θεατρική παράσταση βασισμένη σε διηγήματα του Αντώνη Σαμαράκη.

Εν Τέλεια
3ο βραβείο, Πανελλήνιοι Μαθητικοί Αγώνες Τέχνης 2019

1ο βραβείο, Πανελλήνιοι Μαθητικοί Αγώνες Τέχνης 2018

Περισσότερα

3ο βραβείο, Πανελλήνιοι Μαθητικοί Αγώνες Τέχνης 2017

1ο βραβείο, Πανελλήνιοι Μαθητικοί Αγώνες Τέχνης 2015

Πάνω σε ένα στίχο του Κ. Π. Καβάφη