Σύνολο Άρθρων: 261

Φίλτρα

Σχολική βαθμίδα
Θέμα
Γεωγραφική περιοχή
Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης: 3 λεπτά

Οι επιπτώσεις της κράτησης των νέων σε σωφρονιστικά ιδρύματα. Ο καταλυτικός ρόλος της εκπαίδευσης όχι μόνο στη μείωση της εγκληματικότητας αλλά και στην επανένταξη των πρώην φυλακισμένων στην κοινωνία.
Περισσότερα

Σημερινή πραγματικότητα

Δυστυχώς, τα στοιχεία πρόσφατων ερευνών δείχνουν ότι σχεδόν 1 στους 2 Έλληνες έχει υψηλή χοληστερίνη, συχνά χωρίς να το ξέρει!
Περισσότερα

Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης: 11 λεπτά

Η πολύωρη χρήση των κοινωνικών δικτύων και οι βλαπτικες επιδράσεις τους στην ψυχοσωματικη υγεία των νέων αλλά και στις κοινωνικές τους δεξιότητες.
Περισσότερα

Πηγή:
Φώτο:
Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης: 8 λεπτά

Η παχυσαρκία έχει πολύπλευρες επιπτώσεις στην υγεία υπονομεύοντας την ατομική και κοινωνική ευημερία. Διάλογος για την ανάγκη πρόληψης και αντιμετώπισης της παχυσαρκίας
Περισσότερα

Πηγή:
Φώτο:
Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης: 10 λεπτά

Οι προοπτικές αναζήτησης εργασίας σε τομείς που δεν συνδέονται άμεσα με το αντικείμενο σπουδών των νέων σήμερα.
Περισσότερα

Πηγή:
Φώτο:
Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης: 8 λεπτά

Πρακτικές οδηγίες για την ανατροφή των παιδιών, ώστε να μεγαλώσουν απαλλαγμένα από ρατσιστικά στερεότυπα για τα δύο φύλα.
Περισσότερα

Πηγή:
Φώτο:
Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης: 11 λεπτά

Η αποτίμηση της τηλεκπαιδευσης ως προς την αποτελεσματικότητα της μάθησης και τον αντίκτυπο που είχε στη συνολική εικόνα των μαθητών.
Περισσότερα

Πηγή:
Φώτο:
Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης: 15 λεπτά

Η απομάκρυνση των παιδιών από τη φύση, οι λόγοι για τους οποίους συμβαίνει αυτό και οι επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία και ισορροπία του παιδιού.
Περισσότερα

Πηγή: