Δημοφιλή

Libraries: Where the world’s memory is stored

Πηγή: bbc.com - A new book celebrates some of the world’s most beautiful libraries, with many of its entries in Europe.

Why should parents choose French?

Many parents want to offer their children the best available education so that they can find a good job when they graduate from college....

Γιατί οι γονείς πρέπει να προτιμούν τα Γαλλικά;

Η εκμάθηση Γαλλικών καθιστά τον κάθε μαθητή employable σε πολλές χώρες και του δίνουν τη μέγιστη εργασιακή ευελιξία.

Fake news harms children's self-esteem and trust, say MPs

Πηγή bbc.com - A few weeks ago, Chloe, 13, shared a hoax story about the alleged death of a favourite actor, Sylvester Stallone.

Why should parents choose German?

Many parents want to offer their children the best available education so that they can find a good job when they graduate from college....

Γιατί οι γονείς θα πρέπει να προτιμούν τα Γερμανικά;

Πολλοί γονείς θέλουν να εφοδιάσουν τα παιδιά τους με ό,τι θεωρούν οι ίδιοι χρήσιμο ώστε να μπορούν μόλις μεγαλώσουν να βρουν εργασία στο πολύ...