Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Σ.Ε.Π. Τα Προγράμματα Επιχειρηματικότητας είναι προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού βασισμένα στις ...

Studies Abroad

Κέντρο Συμβουλευτικής – Τμήματα Προετοιμασίας Με το πρόγραμμα Studies Abroad ...
Η Ομάδα Εθελοντισμού του Γυμνασίου στον «ΕΛΕΠΑΠ»

Εθελοντισμός

Εθελοντικές δράσεις Ο εθελοντισμός καλλιεργεί στην πράξη τις αξίες της ...

Σίτιση, Υγεία & Ευεξία

Το πρόγραμμα NOUTREE Περιλαμβάνει μια ψηφιακή εφαρμογή που έχουν αναπτύξει ...
Studies Abroad: Επισκέψεις Εκπροσώπων Ξένων Πανεπιστημίων

Θερινά Πρoγράμματα

Τα Εκπαιδευτήρια E. Μαντουλίδη παρέχουν στους/στις μαθητές/τριες τη δυνατότητα να ...

Διεθνή Και Ευρωπαικά Προγράμματα

Τα Εκπαιδευτήρια προετοιμάζουν τους μαθητές τους για τον καθοριστικό τους ...

Τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη αλλάζουν σελίδα…

Μετάβαση στο περιεχόμενο