Επικοινωνία

Επικοινωνία

Ηλεκτρονικές Φόρμες Επικοινωνίας

Φόρμα ενημερωτικής επίσκεψης

Για να γνωρίσετε καλύτερα τα Εκπαιδευτήρια, να ξεναγηθείτε στις κτιριακές εγκαταστάσεις και να αντλήσετε τις πληροφορίες που χρειάζεστε, για να αποφασίσετε για την εκπαίδευση και το μέλλον των παιδιών σας, παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ενημερωτική επίσκεψη:


Φόρμα Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος

Ένας υπάλληλος των Εκπαιδευτηρίων, θα επικοινωνήσει μαζί σας άμεσα, για να κλείσετε ραντεβού με τις υπεύθυνες ξεναγήσεων και τους Διευθυντές των Εκπαιδευτηρίων, προκειμένου να ενημερωθείτε εκτενώς για τη φιλοσοφία και τα εκπαιδευτικά προγράμματα.

 

Φόρμα επικοινωνίας με τη Γραμματεία

Για επικοινωνία με τη Γραμματεία των Εκπαιδευτηρίων σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη Φόρμα Επικοινωνίας με τη γραμματεία.


Ηλεκτρονική
Φόρμα Επικοινωνίας
με Γραμματεία