Διαδικτυακή 42η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος (Pre – Event)

Διαδικτυακή 42η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος (Pre – Event)

Το Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2020, από τις 10:00 έως και τις 15:30, πραγματοποιήθηκε το Pre – Event της 42ης Εθνικής Συνδιάσκεψης Επιλογής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος. Στη διαδικτυακή εκδήλωση συμμετείχαν οι μαθήτριες Π. Τζάρτζη ( Β΄ Λυκείου), Κ. Καραγκίτση, Μ. – Λ. Σαμόζι και Π. Μαρμαρίδου ( Α΄ Λυκείου).

Την τηλεδιάσκεψη οργάνωσαν μέλη του προεδρείου και της οργανωτικής επιτροπής του EYP Greece. Απηύθυναν πρόσκληση σε έναν μεγάλο αριθμό νέων από όλη την Ελλάδα να συμμετέχουν σε αυτήν και να έρθουν σε άμεση επαφή με τον κόσμο των EYP. Ταυτόχρονα, δόθηκε η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να βιώσουν την πραγματική εμπειρία συμμετοχής σε συνέδριο EYP, μέσω της τρίωρης προσομοίωσης που τους προσέφεραν. Όσοι συμμετείχαν μπόρεσαν να γνωρίσουν καλύτερα τους συνομηλίκους τους από όλη την Ελλάδα μέσω της διαδικασίας του Team Building.

Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια του Committee Work, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε 4 διαφορετικές επιτροπές με θέματα που διέφεραν τόσο στο περιεχόμενο όσο και στον τρόπο επίλυσης. Κλήθηκαν να επιλύσουν τα ζητήματα αυτά σε διάστημα τριών ωρών, μέσω εφικτών και δραστικών τρόπων αντιμετώπισης.

Το συνέδριο έληξε με μία ενημερωτική παρουσίαση που αφορούσε τις δράσεις του Ευρωκοινοβουλίου Νέων Ελλάδος. Παρότρυναν όλους τους συμμετέχοντες να αδράξουν την ευκαιρία και να ξεκινήσουν το ταξίδι τους στον κόσμο των EYP.

Τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη αλλάζουν σελίδα…

Μετάβαση στο περιεχόμενο