Διακρίσεις στους Διεθνείς Διαγωνισμούς AMC 10 A και AMC 12 A της Αμερικανικής Μαθηματικής Εταιρείας (ΜΑΑ)

Την Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2023 τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη συμμετείχαν στους Διεθνείς Διαγωνισμούς AMC 10 A και AMC 12 A της Αμερικάνικης Μαθηματικής Εταιρείας (Mathematical Association of America – MAA). Στον διαγωνισμό AMC 10 A έλαβαν μέρος 23 μαθητές/ριες της Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου και στον διαγωνισμό AMC 12 A συμμετείχαν 6 μαθητές/ριες της Β΄ και Γ΄ Λυκείου. Οι μαθητές/ριες απάντησαν σε 25 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σε 75 λεπτά.

Οι μαθητές/ριες που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό AMC 10 A είναι:

  • 1ο Βραβείο: Λ. Καραγεωργίου, Θ. Παπαγιωτόπουλος (Α΄ Λυκείου)
  • 2ο Βραβείο: Γ. Γιαννόπουλος (Α΄ Λυκείου)
  • 3ο Βραβείο: Ε. Μπουντζιούκα (Α΄ Λυκείου)

Οι μαθητές που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό AMC 12 A είναι:

  • 1ο Βραβείο: Π. – Π. Νίκου (Β΄ Λυκείου)
  • 2ο Βραβείο: Τ. Κωνσταντινίδης (Β΄ Λυκείου)
  • 3ο Βραβείο: Α. Καϊμάκης (Β΄ Λυκείου)

Ο μαθητής Π. – Π. Νίκου προκρίθηκε στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, American Invitational Mathematics Examination Ι (AIME Ι), που θα γίνει την Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2024, διότι συγκέντρωσε περισσότερους από 100 βαθμούς.

Τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη αλλάζουν σελίδα…

Μετάβαση στο περιεχόμενο