Sciences

Informatics

International Olympiad in Informatics (IOI)

C. - Α. Mantoulidis 18th International Olympiad in Informatics, Mexico 2006
I. Tsoukalidis 13th International Olympiad in Informatics, Finland 2001
C. - Α. Mantoulidis 19th International Olympiad in Informatics, Croatia 2007
I. Tsoukalidis 12th International Olympiad in Informatics, China 2000
10th International Olympiad in Informatics, Portugal 1998

Balkan Olympiad in Informatics (BOI)

C. - Α. Mantoulidis 15th Balkan Olympiad in Informatics, Moldova 2007
I. Tsoukalidis   8th Balkan Olympiad in Informatics, FYROM 2000,
  7th Balkan Olympiad in Informatics, Greece 1999
P. Liampas 31st Balkan Olympiad in Informatics, Slovenia 2023
R. Ketsetsidis 24th Balkan Olympiad in Informatics, Cyprus 2016
C. - Α. Mantoulidis 14th Balkan Olympiad in Informatics, Cyprus 2006,
13th Balkan Olympiad in Informatics, Greece 2005
L. Karageorgiou
31st Balkan Olympiad in Informatics, Slovenia 2023
P. Liampas 29th Balkan Olympiad in Informatics, Online 2021

Junior Balkan Olympiad in Informatics (JBOI)

L. Karageorgiou Junior Balkan Olympiad in Informatics, N. Macedonia 2023
L. Karageorgiou Junior Balkan Olympiad in Informatics, Romania 2022
P - P. Nikou Junior Balkan Olympiad in Informatics, Romania 2022
G. Venizelos 7th Junior Balkan Olympiad in Informatics, Bulgaria 2013

National Informatics Competition

R. Ketsetsidis 2013
C. - A. Mantoulidis 2007, 2006, 2005
T. Athanasakis 2004
I. Tsoukalidis 2001, 1999
G. Venizelos 2016
K. Stefanidis 2014
O. Pliaridis 2019, 2017
R. Ketsetsidis 2012
A. Gaitanidis 2009, 2007
E. Katsivelos 2004
I. Tsoukalidis 2000, 1998, 1997

 

Mathematics

International Mathematical Olympiad (IMO)

V. Georgiadis 58th International Mathematical Olympiad, Brazil 2017
P. Liambas 64th International Mathematical Olympiad, Japan 2023
P. Liambas 63rd International Mathematical Olympiad, Norway 2022
R. Tsiamis 58th International Mathematical Olympiad, Brazil 2017
E. Taratoris 51st International Mathematical Olympiad, Kazakhstan 2010
R. Tsiamis 57th International Mathematical Olympiad, Hong Kong 2016

 

K. Konstantinidis 64th International Mathematical Olympiad, Japan 2023
K. Konstantinidis 63rd International Mathematical Olympiad, Norway 2022
I. Dimoulios 61st International Mathematical Olympiad, Online 2020
R. Tsiamis 59th International Mathematical Olympiad, Romania 2018
V. Georgiadis 57th International Mathematical Olympiad, Hong Kong 2016
A. Panagiotopoulos 56th International Mathematical Olympiad, Thailand 2015
E. Taratoris 50th International Mathematical Olympiad, Germany 2009

 

Balkan Mathematical Olympiad (BMO)

V. Georgiadis 34th Balkan Mathematical Olympiad, FYROM 2017
P. Liambas 40th Balkan Mathematical Olympiad, Turkey 2023
P. Liambas 39th Balkan Mathematical Olympiad, Cyprus 2022
R. Tsiamis 35th Balkan Mathematical Olympiad, Serbia 2018
R. Tsiamis 34th Balkan Mathematical Olympiad, FYROM 2017
R. Tsiamis 33rd Balkan Mathematical Olympiad, Albania 2016
E. Taratoris 27th Balkan Mathematical Olympiad, Moldova 2010
I. Dimoulios 38th Balkan Mathematical Olympiad, Cyprus 2021, Online
V. Georgiadis 33rd Balkan Mathematical Olympiad, Albania 2016
G. Venizelos 32nd Balkan Mathematical Olympiad, Greece 2015
R. Ketsetsidis 32nd Balkan Mathematical Olympiad, Greece 2015
A. Panagiotopoulos 32nd Balkan Mathematical Olympiad, Greece 2015
E. Taratoris 26th Balkan Mathematical Olympiad, Serbia 2009

Junior Balkan Mathematical Olympiad (JBMO)

K. Konstantinidis 24th Junior Balkan Mathematical Olympiad, Online 2020
R. Tsiamis 19th Junior Balkan Mathematical Olympiad, Serbia 2015
L. Karageorgiou 27th Junior Balkan Mathematical Olympiad, Albania 2023
P. Liampas 24th Junior Balkan Mathematical Olympiad, Online 2020
M. Konstantinidou 23rd Junior Balkan Mathematical Olympiad, Cyprus 2019
R. Tsiamis 18th Junior Balkan Mathematical Olympiad, FYROM 2014
I. Zahou 27th Junior Balkan Mathematical Olympiad, Albania 2023
T. Konstantinidis 26th Junior Balkan Mathematical Olympiad, Bosnia and Herzegovina 2022
P. - P. Nikou 26th Junior Balkan Mathematical Olympiad, Bosnia and Herzegovina 2022
M. Zarogoulidis 25rd Junior Balkan Mathematical Olympiad, Moldova 2021, Online
K. Konstantinidis 23rd Junior Balkan Mathematical Olympiad, Cyprus 2019
O. Pliaridis 20th Junior Balkan Mathematical Olympiad, Romania 2016
P. Koutsogeorgos 18th Junior Balkan Mathematical Olympiad, FYROM 2014
G. Venizelos 17th Junior Balkan Mathematical Olympiad, Turkey 2013
N. Kalosidis 17th Junior Balkan Mathematical Olympiad, Turkey 2013

Mediterranean Mathematics Olympiad (MMO)

R. Tsiamis 2016
A. Panagiotopoulos 2014
E. Mastoris 2010
E. Friligkou 2010
E. Taratoris 2010, 2009

National Mathematics Olympiad “Archimedes”

P. Liambas 2023, 2022
K. Konstantinidis 2023
I. Demoulios 2021
M. Zarogoulides 2021
K. Konstantinidis 2019
V. Georgiadis 2017, 2016
O. Ployaridis 2016
R. Tsiamis 2018, 2016, 2015, 2014
A. Panagiotopoulos 2015
P. Koutsogeorgos 2014
G. Venizelos 2013
R. Ketsetsidis 2013
E. Taratoris 2010
L. Karageorgiou 2024, 2023
P. - P. Nikou 2024, 2022
D. Koltsis 2023, 2022
I. Zahou 2023
Τ. Κonstantinidis 2022
Α. Varsamis - Κyratlidis 2022
D. Κoltsis 2022
A. Tsiorvas 2021
G. Iakovidis 2021
A. Giannakis 2021, 2020, 2019
K. Konstantinidis 2022, 2021, 2020
P. Liabas 2020
I. Dimoulios 2020
M. Konstantinidou 2019
S. Mastoris 2019, 2017
O. Pliaridis 2019
C. Alvanos 2017
N. Konstantinidou 2017
R. Tsiamis 2017
A. - C. Savva 2017
Th. Charis 2017
G. Venizelos 2016
R. Ketsetsidis 2016
K. Koutroulis 2016
I. Charisiadis 2016
P. Koutsogeorgos 2016, 2015, 2013
F. - I. Sytilidis 2016, 2015
N. Kalosidis 2013
I. Coward - Amvrosiadis 2013, 2012
G. Mpatzolis 2013
P. Kalmoukos 2012
E. Mastoris 2010
K. Samaras - Tsakiris 2009
E. Taratoris 2009
D. Valsamis 2008
G. Stavrinos 2008
A. Fotiadis 2008
Ch. - A. Mantoulidis 2007
G. Skolianos 2005
Z. Chatzidimitriadou 2004
K. Ktenidis 2002
I. Konstantinidis 2002
I. Grammatikopoulou 1997

 

Β. Delis 2024
Α. Golna 2024
Τ. Konstantinidis 2024
A. Giannakakis 2023
Th. Papagiotopoulos 2023
D. Ιgnatiadis 2022
Α. Τsiorvas 2022
T. Papavramidis 2021
D. Koltsis 2021
I. - E. Kenanidis 2021, 2020
Ch. Alvanos 2020, 2018, 2020
Ch. Karafyllia 2020, 2018, 2020
S. Mastoris 2020
A. Karavasili 2019
P. Tzartzi 2022, 2019
A - Ch. Savva 2019
A. Georgiadis 2018
I. Dimoulios 2018
S. Romanou - Pylli 2017
N. Kalosidis 2016, 2015, 2014
T. Charis 2016, 2014
G. Venizelos 2015
I. Girousis 2015
R. Ketsetsidis 2015
G. Batzolis 2015, 2014
Ο. Pliaridis 2015
A. Panagiotopoulos 2014
C. Karathodoros 2013
G. Kotzampasis 2011
E. Mastoris 2011
K. Mavromati 2011
E. Friligkou 2011, 2010
D. Lazaridis 2007, 2006, 2005
V. Paraschou 2007
C. - A. Mantoulidis 2006, 2004
D. Grammatikopoulou 2005, 2002
G. Skolianos 2004
N. Mpitzeli 2003
A. Dimaratos 1997

8th European Girls Mathematics Olympiad

12th Grade

 

Α. - Ch. Savva  2019

Lefkopouleios Probability Competition - Greek Statistics Institute

C. - A. Mantoulidis 2007
C. - A. Mantoulidis 2006

International Mathematics Contest “Pythagoras”

O. Antoniou 2008
E. Taratoris 2008
C. - A. Mantoulidis 2004

Mathematical Multiathlon, Russia

I. Girousis,
A. Panagiotopoulos
2013
I. Girousis, S. Koulaxis,
S. Koutroulis, G. Batzolis,
A. Panagiotopoulos,
G. Papachatzakis,
A. Souponitski
2013

 

International Mathematical Contest “Kangaroo”

Κ. Chalidi, Th. Papayotopoulos, Ε. Vasiliou – Avgoustoglou, D. Gianakidis, Α.Golna, S. Serafimides, Ε. Sikalidou, Μ.-Ε. Tsiopoulou, D. Chatzifotiou, V. Delis, G. Delis, Κ. Kalimera, S. Mavridou, V. Bekiaris, L. Donati, Ε. Sikalidou, Α. Sklavou, Ο. Chasiotis, Ι. – Α. Christoforides

I. Zachou, A. Vasilopoulou, Th. Papagiotopoulos, S. - F. Rodakinias, Ch. Toumanidis, D. Tsakos, A. - E. Iorgka, L. Gkanatsa, A. Kaimakis, Ch. Kampisioulis, P. - P. Nikou, D. Toulis, D. Tragiannidis, G. Kaimaki, I. - E. Kenanidis, A. Koumani, Th. Papavramidis, D. Pilianidis, M. Gkanatsa, I. Koumanis, K. Konstantinidis, V. Prattis

A. Adamos, L. Gkanatsa, D. Ignatiadis, A. Kaimakis, Ch. Kampisioulis, E. Konstantinidou, A. Bousoulegkas, P. - P. Nikou, A. Pilianidou, E. Tampouri, D. Toulis, E. Adamou, G. Kaimaki, I. -E. Kenanidis, A. Koumani, Th. Papavramidis, A. Chousiada, M. Gkanatsa, D. Gkanatsas, G. Karapanagioti, P. Liampas, S. Mamalis, S. Papathanasiou, K. Sachtaridou, A. Tsiorvas, R. Tsiorvas, A. Filippas, A. Argyropoulos, P. Tzartzi

Ε. Adamou, Ch. Didaskalou, G. Kaimaki, S. Kastanidou, Ι. Kenanidis, A. Koumani, V. Banaka, Th. Papavramidis, D. Pilianidis, P. Fountoulis, Ε. - Ν. Chourdaki, A. Chousiada, Μ. Gkanatsa, D. Gkanatsas, Α. Karafyllias, Ι. Koumanis, S. Mamalis, Κ. Banaka, Μ. Bellis, Μ. Polyzouli, S. – Th. Spyropoulos, Α. Tampouris, Α. Tsiorvas, R. Tsiorvas, Α. Filippas, Α. - Ο. Efraimidou

G. Asteriadis, A. Giannakoulas, M. Gkanatsa, Ch. Zerdelis, A. Karafyllias, I. Koumanis, D. Lysitsa, S. Mamalis, M. - A. Mavroudi, M. Bellis, A. Papadopoulou, P. - E. Sapidis, K. Sachtaridou, K. Sidiropoulos, M. Telloglou, R. Tsiorvas, A. Filippas, A. - O. Efremidou, A. Papadopoulos, P. Tzartzi, M. - A. Christidi, I. Dimoulios, Th. - A. Billas

A. - O. Efremidou, P. Talatas, P. Tzartzi, S. Tsiranidis, M. - A. Christidi, I. Dimoulios, S. Zisis, C. Karafyllia, D. Koundouras, D. Koutsogeorgou, K. Markopoulos, A. Charizona, C. Marinopoulos, T. Tzellos, A. Skenderis, K. Vasiliou

N. Azoudis, K. Vasileiou, V. Georgiadis, I. Dimoulios, D. Koundouras, K. Koutroulis, P. Koutsogeorgos, C. Marinopoulos, K. Markopoulos, S. Mastoris, T. - A. Mpilas, I. Pantelidis, C. Papazoglou, I. Samaras, V. Sachtaridou, P. Stergiopoulos, S. Schoinas, M. Triantafyllidis

A. Archipova, G. Venizelos, I. Girousis, G. Zachariadis, S. Koutroulis, C. Marinopoulos, M. - E. Papagianni, C. Papazoglou, O. - I. Rantis, S. Romanou - Pylli, I. Samaras, A. Spiliopoulos, A. - R. Spyropoulou, S. Schoinas

R. Ketsetsidis, G. Kotzampasis, S. Koutroulis

A. Aggelidis, I. Antivalidis, D. Giannou, A. Gkavezos, I. Dellios, I. Coward - Ambrosiadis, A. Karkala, P. Kosmas, G. Kotzampasis, S. Koutroulis, K. Mavromati, E. Pampori, A. - G. Pitsis, M. Tirta, E. Toumpourleka, A. Tsitouridis, G. Chatzis

G. Kotzampasis, G. Karagkiaouris

O. Antoniou, D. Lazaridis, E. Taratoris, M. Tziortzis

O. Antoniou, D. Valsamis, E. Karkanevatos, S. Konstantinidou, I. Legmpelos, K. Samaras - Tsakiris, E. Taratoris, R. Taratori, G. - A. Stavrinos, A. - C. Fotiadis, A. Charisoudis

6th Grade
Ε. Yiouvanopoulos, Th. Yitsa, Ε. Golna, Α. Grili, Α. – Κ. Maskalides, Α. Nikaki, D. Ravanos, Κ. Spanos, S. Tsoulfa, Ch. – P. Charitou

5th Grade
Ι. Matsos, Α. – Α. Papadopoulos, G. Petsatodes, V. Saliakeli, V. Chondrodimos

4th Grade
Κ. Aryiriou, Μ. Gagalis, Ε. – L. Ziaka, Κ. Ioannides, Α. Kirkorian, Α. Bekiari, F. Nikakis, Ν. Nikolis, Ο. – F. Papaventsis, Α. Paparidou, D. Chatziaryiriou, Ρ. Chatzopoulou

3rd Grade
D. Zervoudaki, Α. Maragou, Μ. Matsou, Ε. Papa, Ε. Fotiou

2nd Grade
Ch. Karavas, Α. Karagogos, P. Klisarchaki, Ν. – G. Klisarchakis, Ν. Christodoulou

6th Grade
L. Aikaterinari, E. Vasileiou - Avgoustoglou, O. Vassaras, E. Gogakou, S. Kalampoukas, S. Barmperis, M. Bacharaki, Ch. Botsifaras, E. Sikalidou, E. Tsifountoudi, D. Chatzifotiou, D. Psaroulis

5th Grade
T. Gravalas, V. Delis, G. Delis, S. Mavridou, E. Sikalidou, A. Sklavou, I. Stefanou, I. - A. Christoforidis

4th Grade
K. Argyropoulos, N. Georgakarakou, D. Karypidou, I. Bakacharaki, S. Bacharaki, D. Ravanos, K. Spanos, S. Tsoulfa, P. Foka.

3rd Grade
I. Gravalas, I. Matsos, S. Botsifara, V. Saliakelli, D. Stafylas.

2nd Grade
A. Antoniadou, M. Argyropoulou, M. Georgiadis, M. Gkagkalis, K. Ioannidis, E. Karampasi, G. Makedou, A. Bekiari, A. - N. Sapidou, A. Sklavos, V. - M. Togkaridou, R. Chatzopoulou.

6th Grade
A. Vasilopoulou, G. Giannopoulos, G. Ziakas, E. - A. Mamali, Ch. Pileidis, A. Sialakelli, Ch. Sofios, Ch. Toumanidis, D. Tsakos

5th Grade
E. Vasileiou - Avgoustoglou, O. Vassaras, E. Gogakou, I. Kinali, S. Barmperis, Ch. Botsifaras, Th. Bousoulegkas, E. Sikalidou, E. Tsifountoudi, D. Psaroulis

4th Grade
F. Vafeiadis, E. Giannakoulas, T. Gravalas, V. Delis, G. Delis, N. Ziakas, V. Bekiaris, S. Orfanos, K. Pantazi, D. Sarantidou, M. Sardeli, G. Sidiropoulos, E. Sikalidou, Th. Stasinopoulou, I. Stefanou, A. Tsakanias, S. Tsitsamis, I. - A. Christoforidis

3rd Grade
S. Iosifidis, A. Lagoumaki, S. Ntatsios, D. Ravanos, K. Spanos, S. Tsoulfa, Ch. - P. Charitou

2nd Grade
I. Gravalas, K. Ekato, N. Kangelidis, S. - A. Mitsikas, D. Bathrellou, A. - M. Blouka, S. Botsifara, D. Moraitidou, A. -A. Papadopoulos, A. Sakarellos, E. Serafeimidou, P. Sintoreak, D. Stafylas, A. Tasoulas, I. Tsalis, M. Tsitsamis, G. Chatzikyrou

6th Grade
A. Adamos, V. Alvanou, A. Vrettou, E. Zlatou, A. Kaimakis, A. Kolettas, N. Kyrtsos, T. Konstantinidis, E. Konstantinidou

5th Grade
E. Viti, I. Georgiou, K.- M. Georgiou, D. Gkekas, G. Ziakas, A. Mavrommatis, M. Petridou, Ch. Toumanidis, G. Tranou, D. Tsakos, Ch. Tsiotras, G. Psomiadis

4th Grade
L. Aikaterinari, O. Aronis, E. Vasileiou - Avgoustoglou, D. Giannakidis, K. Giannakoulis, A. Gkolna, S. Kalampouka, S. Karavasilis, A.- D. Katsimani, M.- S. Koletta, G. - T. Kopatsaris, Ch. Kyrou, E. Kostikidou, D. Leventis, N. Banavas, S. Barmperis, V. Baroutzoglou, C. Botsifaras, A. Moysiadou, S. Noli, L. Pampori, M. Pantazis, E. Sikalidou, A. Skarlis, E. Tsifountoudi, D. Chatzifotiou

3rd Grade
A. Veseli, K. Desinioti, N. Ziakas, K. Kalimera, A. Karamanou, S. Mavridou, V. Bekiaris, A. - L. Donati, S. Orfanos, S. Oustampasidis, E. - M. Patsi, E. Sikalidou, A. Sklavou, M.- K. Skodras, I. Stefanou, A. Tsakanias, A. Ferentinou, M. Hortarea

2nd Grade
K. Anagnostopoulos, E. Aravidis, E. Giouvanopoulos, Th. Gitsa, E. Gkolna, N. Gkoudelis, I. Zermpouli, E. Karagianni, I. Karatzoglou, E. Karkou, M. Karteris, D. Milionis, A. Nikaki, K. Papakostas, D. Ravanos, K. Spanos, S. Tsoulfa, K. Fidani, E. - G. Chasiotis, I. Chatziantoniou, K. Chourdakis, Ch. Psaltis

6th Grade
E. Adamou, E. Zlatou, A. Theodosakis, Z. Papadimitriou, E. - N. Chourdaki, A. Housiada

5th Grade
A. Adamos, V. Alvanou, A. Kaimakis, Ch. - A. Karagianni, A. Kolettas, E. Konstantinidou, A. Manolakis

4th Grade
I. Georgiou, D. Gkekas, G. Ziakas, A. - G. Karagiannis, Ch. Pilidis, Ch. Sofios, D. Tsakos, A. Tsakou, G. Psomiadis

3rd Grade
O. Aronis, E. Vasileiou – Avgoustoglou, O. Vassaras, S. Georgiadou, D. Giannakidis, A. Gkolna, E. Gogakou, M. - S. Koletta, D. Leventis, F. - G. Metaxas, Ch. Botsifaras, A. Botta, D. Ntziachristos, D. Ponias, S. Serafimidis, E. Sikalidou, D. Psaroulis, G. Psychopoulos

2nd Grade
F. Vafeiadis, A. Veseli, K. Dimosthenidis, N. Ziakas, K. Kalimera, S. Mavridou, V. Bekiaris, L. – A. Donati, E. - M. Patsi, E. Sikalidou, A. Sklavou, Th. Stasinopoulou, A. Ferentinou

6th grade
Α. Giannakoulas, M. Gkanatsa, D. Gkanatsas, S. - M. Iosifidou, S. Mamalis, C. - S. Markopoulou, A. Papadopoulou, M. Polizouli, S. - T. Spyropoulos, A. Tsiorvas, R. Tsiorvas, G. Chatzivalasis

5th grade
E. Adamou, F. - Μ. Aidoni, G. Andreadi, Μ. Archipov, Ch. Vasaras, Ch. Didaskalou, L. Douvleti, A. Theodosakis, M. Ioannidis, P. Iosifidou, G. Kaimaki, M. Kolimpianakis, A. Kontelis, A. Panagopoulos, T. Papavramidis, K. - M. Stergiopoulos, A. Fidanis, M. Chigkas, E. - N. Chourdaki, A. Chousiada

4th grade
A. Adamos, V. Alvanou, A. Vrettou, A. Kaimakis, C. - A. Karagianni, A. Kolettas, E. Konstantinidou, A. Mpitzanis, T. Riga, C. Spiridopoulos, L. Fragkoudis

3rd grade
I. Georgiou, D. Gkekas, G. Ziakas, P. Kiriakidis, I. Magklaris, Ch. Pilidis, C. Toumanidis, C. Toumanidis, G. Tranou, D. Tsakos, C. Tsiotras, A. Frantzana, E. Chourdaki

2nd grade
S. Georgiadou, M. - S. Koletta, Μ. - Ζ. Koumpi, D. Leventis, Ν. Mpanavas, S. Mparmperis, V. Mparoutzoglou, C. Mpotsifaras, Μ. Pantazis, S. Serafimidis, Ε. Sikalidou, S. Simara, Ε. Tsifountoudi, D. Psaroulis

6th grade
C. Apostolakaki, A. - O. Efremidou, A. Karavasili, T. Kisoglou, S. Magkas, P. Talatas

5th grade
M. Ganatsa, D. Ganatsas, A. - E. Zymonopoulou, S. Mamalis, A. Papadopoulou, S. - T. Spyropoulos, A. Tsiorvas, R. Tsiorvas

4th grade
C. Didaskalou, L. Douvleti, E. Ziouta, D. Karkos, M. Kolympianakis, I. Miniotaki, A. Panagopoulos, T. Papavramidis, K. - M. Stergiopoulos, E. Stini, M. Chigkas, A. Chousiada

3rd grade
V. Alvanou, S. - D. Varlami, C. - A. Karagianni, A. Manolakis, C. Papagiannis, D. Tragiannidis

2nd grade
I. Georgiou, G. Ziakas, S. Kisoglou, P. Kyriakidis, A. Lambanari, I. Magklaris, A. Makedou, G. - R. Papathanasopoulos, C. Pilidis, C. Sofios, S. Stini, G. Tranou, D. Tsakos, A. Tsakou, A. - E. Tsellou, A. Fratzana

6th grade
A. Georgiadis, M. Korokythakis, D. Koundouras, K. Markopoulos, G. Mprouziotis, V. Papageorgiou, A. Charizona, A. Christelis

5th grade

E. Alexandridou, C. Apostolakaki, A. Karavasili, S. Magkas, A. Mpellos, A. Panagiotidis, M. Simoni, P. Talatas, E. Triaridou, D. Foras, A. Chousiada

4th grade
A. Giannakoulas, M. Ganatsa, D. Ganatsas, S. - M. Iosifidou, M. Mpellis, M. Pandria, M. Tselliou

3rd grade
C. Didaskalou, G. Kaimaki, A. Korokythaki, E. Livitsanou, A. - C. Moschidis, A. Chousiada

2nd grade
V. Alvanou, A. Vlachou, A. Vrettou, A. Gkinali, C. Karavasili, E. Konstantinidou, A. Mpitzanis, A. Pantazis, C. Papagiannis, C. Spyridopoulos, D. Tragiannidis, I. Tsapakis, K. Chasapis

6th grade
A. Gerothanasi

6th grade
I. Arnold - Ambrosiadis, K. Aslanidis, G. Venizelos, E. Vogiatzis, C. Karanikos, P. Kretsovali, E. Makrigiannakis, E. Savvidis, E. Tsiga, A. Chorozoglou

5th grade
D. Alexandridis, S. Vrani, A. Gerothanasi, T. Grigoriadis, G. Zachariadis, D. - A. Irakleidi, P. Koutsogeorgos, A. Lalioti, V. Mpoumpona, A. Oikonomou, A. Pampori, D. - R. Papadam, E. Sifnaiou, O. - T. Tzamtzis, S. Chatzinikolaou - Mageirou, A. Chytiroglou

4th grade
A. Vrani, N. Kipouros, S. Legmpelou, P. Mpotsoglou, E. Simonis, R. Tsiamis

3rd grade
M. Zekas, E. Ioannidis, O. Karaviotis, E. - M. Korovesi, V. Koutsos, M. Meimaridis, A. Ginas, E. Chasioti, N. Chrysikos - Konstantoudakis

6th grade
G. Kotzampasis

4th grade
I. Arnold - Ambrosiadis, G. Venizelos

6th grade
N. Alexopoulou I. Dellios, G. Karagkiaouris, S. Kyriakou

5th grade
G. Kotzampasis, M. Tirta

4th grade
S. Amprachamian, P. Kosmas, E. Koutsoumpelia, I. Kyridis, C. Matiaki, M. - E. Pappa, A. Poppis, S. Sakellaridis

3rd grade
E. Vogiatzis, S. Zafeiriadis, E. Makrygiannakis, C. Milionis, A. Chorozoglou

International Mathematics Competition "Math Madness"

2nd Place "Middle School" Team:

A. Georgiadis, Ι. Dimoulios, C. Karafyllia, Μ. Triantafyllidis, Α. Charizona, A. Andreadi, K. Athanasiadis, V. Papageorgiou

2nd Place "High School" Team:

C. Alvanos, A. Archipova, P. Kesopoulos, S. Mastoris, T. Nakou, A. - R. Spyropoulou, T. Tzellos, N. Karaziotis, A. Kourti, Ο. Pliaridis, A. - C. Savva, Ι. Samaras, A. Skenderis, P. Soulidis, P. Chalimourdas, N. Chrisikos, P. Gkrakopoulou, S. Sarra, R. Tsiamis, A. Foka

Hellenic Mathematical Society Mathematics Competition for Northern Greece "Young Euclid"

6th grade

1st prize E. Giouvanopoulos, T. Gitsa, E. Gkolna, E. Karkou, A. - K. Maskalidis, O. - K. Papaventsis, S. Tsoylfa
2nd prize D. Karypidou, E. Laskaridi, K. Stasinopoulos, G. - Z. Xalvatzoglou, G. Xalkeidis
3rd prize K. Spanos, A. Tzimka
Commendation N. Gkoudelis, A. Gkrili, E. Karagianni, S. Koultoykis, N. Lysitsas, A. Nikaki, V. Skoularidis

5th grade

1st prize I. Matsos
2nd prize N. Theodwridou,T. Kaklamanou, D. Pitsegkos, X. Stergiopoulos, V. Xondrodimos
Commendation A. Kalogianni, K. Kiskinidis, A. Mpakaimis, A. - A. Papadopoulos, X. - E. Papadopoylou

6th grade

1st prize V. Delis, G. Delis, V. Bekiaris, E. Sikalidou
2nd prize I. Efstathiadis, I. Karpetas, E. Markou, A. Bakaimi, A. Sklavou, A. Tziampiris
3rd prize S. Theofanidou, L. - A. Ntonati, I. - A. Christoforidis
Commendation A. Veseli, T. Gravalas, V. Efstathiadou, N. Ziakas, K. Kalimera, G. - M. Papapostolou, A. Tsakanias

5th grade

1st prize E. Giouvanopoulos
3rd prize E. Gkolna, N. Gkoudelis, E. Laskaridi
Commendation Th. Gitsa, I. Karatzoglou, E. Karkou, A. - K. Maskalidis, A. Nikaki, O. - K. Papaventsis, V. Skoularidis, S. Tsoulfa, G. - Z. Chalvatzoglou

6th grade

1st prize T. Konstantinidis
2nd prize L. Ganatsa, A. Bizanis, A. Kaimakis, A. Kolettas, E. Konstantinidou, D. Toulis
3rd prize A. Adamos, E. Zlatou, H. Karavasili, H. - Α. Karagianni
Commendation H. Mavromati, V. Alvanou, H. Papagiannis, A. Vrettou, A. Ginali, K. Rousiamanis - Salem, E. Kouboura, K. Kapahtsis, A. Pantazis, K. Kaiktsis, D. Tragiannidis

 

5th grade

1st prize Th. Pesmatzoglou
2nd prize D. Ousantzopoulos, I. Maglaris, H. Toumanidis, S. Kollaras, G. Ziakas, A. Tsakou, M. - S. Koletta
3rd prize A. Vasilopoulou, A. Mavromatis, S. Tragiannidou, D. Gekas, G. Psomiadis
Commendation N. Athanatos, A. - G. Karagiannis, A. Lallos, A. Frantzana, K. - M. Georgiou, H. Sofios, H. Pilidis, A. Stefanidis, D. Tsakos, G. Giannopoulos, I. Doulgeri, A. Makedou, S. Stini, F. Galavakis, H. Tsiotras, D. - M. Marelas

6th grade

1st prize A. Andreadi, M. Arhipov, G. Kaimaki, K. Papadopoulos, A. Fidanis
2nd prize E. Adamou, E. Georgitseli, L. Douvleti, S. Birdas, Th. Papavramidis, A. Proedou Psihopoulou, N. - M. Tsakou
3rd prize H. Vassaras, E. Ziouta, E. Zlatou, M. Kolibianakis, A. Kontelis, G. Mihalakis, K. - M. Stergiopoulos, L. Filoksenidou, M. Higas, A. Housiada
Commendation F. Giannakopoulos, D. Karkos, P. - O Lallou, A. Panagopoulos, H. Pilidis, E. - N Hourdaki

 

5th grade

1st prize A. Adamos, A. Kolletas, E. Konstantinidou, A. Manolakis, A. Pantazis
2nd prize L. Ganatsa, E. Zlatou
3rd prize D. Toulis
Commendation V. Alvanou, A. Vrettou, H. Ziaka, Th. Kagiaras, A. Kaimakis, H. Karavasili, H. - A. Karagianni, S. Karasmanis, A. Bizanis, H. Papagiannis, K. Tanis, D. Tragiannidis, T. Konstantinidis

6th grade

1st prize O. - L. Anemoulis, E. Galani, D. Ganatsas, K. Konstantinidis, S. Mamalis, H. Masoutis, A. Papadopoulou, S. - Th. Spiropoulos, M. Tabou, A. Tsiorvas
2nd prize A. Giannakoulas, H. - S. Markopoulou, A. - M. Pabori, P. - E. Sapidis, K. Sahtaridou
3rd prize M. Ganatsa, D. Karavasilis, K. Karagitsi, A. Mitragas, A. Batsaris, M. Bellis, E. - H. Dai, G. Hatzivalasis

 

5th grade

2nd prize E. Adamou, G. Andreadi, N. - M. Tsakou
3rd prize M. Arhipov, H. Vassaras, K. Papadopoulos, K. - M. Stergiopoulos, A. Fidanis

6th grade

1st prize A. - O. Efremidou, A. Karavasili
3rd prize Ch. Apostolakaki, I. Stampoulidis

 

5th grade

1st prize A. Mpellos
2nd prize M. Ganatsa, D. Ganatsas, K. Konstantinidis, M. Bellis, K. Sidiropoulos, M. Tampou, S. - M. Iosifidou, A. - M. Pampori, P. - E. Sapidis, S. - Th. Spyropoulos, C. Chatzivalasis
3rd prize O. Traiou, Ch. Masoutis

6th grade

2nd place K. Markopoulos, C. Apostolakaki, A. Georgiadis, N. Chatzivalasis
3rd place A. Karamanis

 

5th grade

1st place E. Galanis, Ch. - S. Markopoulou
3rd place C. Apostolakaki, A. - O. Efremidou

6th grade

1st place C. Marinopoulos, V. Pappa, M. Chytiroglou
2nd place A. Giannakopoulos, K. Koukalias, V. Marmaridou, P. Marmaridou,
S. Mastoris, T. - A. Mpillas, T. Petridis, E. Chrysafi
3rd place A. Archipova, A. Kourtidis, G. Markou, M. - E. Papagianni

 

5th grade

1st place A. Karamanis, I. Kyridou, A. Papazikos
3rd place A. Andreadi, A. Georgiadis, V. Papageorgiou, N. Chatzivalasis

6th grade

3rd place O. Karaviotis, E. Kolympianaki, V. Triantafillou

 

5th grade

1st place C. Marinopoulos
2nd place O. Dadoudi, S. Mastoris, V. Pappa, M. Chytiroglou

6th grade

1st place A. Vrani
2nd place P. Mpotsoglou, R. Tsiamis
3rd place V. Goula, T. Douros, N. Chrysagis

 

5th grade

2nd place A. Tzinas, O. Karaviotis, E. Kolympianaki, A. Kourti
3rd place I. Nakos, K. Xenopoulou, S. Polichronis

6th grade

1st place P. Koutsogeorgos
2nd place C. Aidonidou, D. - A. Irakleidi, D. Konstantos
3rd place C. Ioannidis, A. Pampori, K. Stefanidis

 

5th grade

1st place C. Anastasiadis, A. Vrani, P. Mpotsoglou, R. Tsiamis
2nd place N. Kipouros, K. Koukovinos, V. Sachtaridou, D. Chatzikamaris
3rd place K. Athanasopoulos, T. Douros, V. Kretsovali, S. Legmpelou, S. Makedos, S. Schoinas, E. Tsiranidis

6th grade

1st place G. Venizelos, E. Vogiatzis
2nd place K. Aslanidis
3η θέση I. Arnold - Ambrosiadis, E. Makrigiannakis, N. Logiotatou, G. Karanikos

 

5th grade

1st place P. Koutsogeorgos
2nd place D. Konstantos, E. Pitsi
3rd place M. Zorpidis

6th grade

1st place G. Flessas
2nd place P. Kosmas, I. Kyridis, G. - A. Pitsis, P. Chrysagis
3rd place S. Amprachamian, M. - K. Giannasidou, P. Kontzoglou, M. - E. Pappa, K. Fistas

 

5th grade

1st place G. Venizelos
2nd place E. Makrygiannakis
3rd place E. Vogiatzis, E. Tsiga

6th grade

1st place D. Giannou, M. Karagkiaouri, G. Kotzampasis, E. Pampori,
M. Papadimitriou, I. Tziortzis, E. Toumpourleka, P. Chasapis
2nd place S. Ioannidi, M. Tirta
3rd place S. Georgopoulou, E. Ioannidou, K. Koumentakis, S. Markianos - Wright,
K. Mavromati

 

5th grade

2nd place K. Zisis - Tegos, S. - M. Sakellaridis
3rd place S. Amprachamian, N. Zakapidas, E. Koutsoubelia, C. Matiaki

6th grade

2nd place O. Farmakis
3rd place O. Athanasiadis - Salales, N. Alexopoulou, I. Dellios, G. Karagkiaouris, G. Papazoglou, A. Chatzidimitriadis

 

5th grade

1st place M. Tirta
3rd place G. Kotzampasis

6th grade

1st place A. Andeadakis, P. Galopoulos, I. Nakou, M. Tziortzis

 

5th grade

2nd place T. Gatsios

6th grade

Awards G. Maleas, C. Papapostolis, G. - A. Stavrinos, A. - M. Tzika, V. Fesatidou

 

5th grade

Awards V. Antoniadis, C. Gouta, G. Huang

6th grade

3rd place E. Voulgaraki, A. Farmakis

 

5th grade

1st place C. Papapostolis
2nd place I. Lykartsis, A. Trikkaliotis

5th grade

1st place A. Kousinovali

6th grade

1st place S. Andrikos

 

5th grade

1st place A. Andrikos, D. Andrikos
3rd place A. Papadimitriou, C. Tzelis, S. Tseranidis

6th grade

1st place A. Stavrinou
2nd place A. Panagiotidis
3rd place E. Panagiotidou, A. Stefanidis

 

5th grade

1st place N. Vryzas
2nd place D. Siskos

Hellenic Mathematical Society Mathematics Competition for Northern Greece "Young Thales''

 

 

A' High School

1st prize E. Gkolna
2nd prize A. - K. Maskalidis, A. Nikaki, D. Ravanos, K. Stasinopoulos, L. Toumanidis
3rd prize N. Gkoudelis, N. Kabouras, K. Kyriakidis, I. Matsos (student of the 6th primary school), K. Papakostas, A. Tzimka, H. Feka
Commendation Th. Gitsa, E. Despiniadou, G. Dracoulis, E. Laskaridi, N. Lysitsas, Th. Metaxidou, C. Tosounidis, A. - E. Tsetsis, A. Tsitsa, C. Floros

 

A' High School

1st prize O. Hasiotis
2nd prize A. Karamanou, R. Maroulas, A. Sklavou
3rd prize A. Makri, L. Donati, K. Hadjimitros
Commendation A. Dimitriadis, F. Diamantis, S. Theofanidou, C. H. Kyriakidis, S. Mavridou, E. Miliadou, A. Bakaimi, A. Tziabiris, I. - A. Christoforidis

7th grade

 

1st Prize Ch. Botsifaras
3rd Prize

 

Z. Akrivopoulou, D. Giannakidis, S. Karavasilis, Ch. Pantelakakis, S. Serafeimidis, S. Tsochatzidou, N. - I. Chatzigeorgiou
Commendation E. Vasileiou - Avgoustoglou, O. Vassaras, L. - A. Kakaletsis, S. Kalampouka, S. Karolidis, A. Kroniale, A. Konstantinidi, D. Leventis, E. Makedou, N. Nestora, A. - E. Rodakinia, A. Sidiras, P. Stefos, F. Fassas, D. Chatzifotiou, F. Chatzichristodoulou

7th grade

 

1st Prize E. Bountziouka, I. Magklaris
2nd Prize A. - G. Karagiannis
3rd Prize

 

S. - F. Rodakinias, Ch. Toumanidis
Commendation A. Saliakelli, G. Giannopoulos, Ch. Sofios, Ch. Akritidis, Ch. Pileidis, D. Sardelis, S. Stini, A. Talipis, A. Frantzana

7th grade

 

3rd Prize

 

D. Tragiannidis, L. T. Ma, S. Karasmanis
Commendation A. Kaplanis, D. - M. Papapostoli, A. - M. Profyllidis, A. Athanasiadou - Bletzian

7th grade

 

2nd Prize

 

Α. Gutzamanis, D. Karkos, M. - S. Papapavlu
3rd Prize

 

Ι. - Ε. Kenanidis, Α. Panagopulos, P. Fudulis,
Commendation Ι. Georgiu, F. Giannakopulos, P. Karagiorgos, S. Kastanidu, Ι. Laina, Α. -Μ. Natsios, Ch. - Μ. Pilidis

7th grade

 

1st Price

 

Α. Giannakulas, Α. Karafillias
2nd Prize

 

Ch. Masutis
3rd Prize

 

Ε. Galani, Κ. Sachtaridu
Commendation Α. Diamelas, P. Zerdelis, Μ. Polizuli

International Mathematical Competition
European Mathematics Cup

Gold medal R. Ketsetsidis 2014
Silver medal V. Georgiadis 2015
First award G. Venizelos 2014
Second award I. Dimoulios 2020
K. Konstantinidis 2020
I. Dimoulios 2018
T. Charis 2015
N. Kalosidis 2014
F. - I. Sytilidis 2014
R. Tsiamis 2014
Third award A. Papadopoulos 2020
P. Tzartzi 2020
Ch. Karafillia 2020
Th. Papavramidis 2020
A. Giannakis 2020
I. Dimoulios 2018
M. Konstantinidou 2018
P. Tzartzi 2018
K. Konstantinidis 2018
G. Linos 2018
A. - Ch. Savva 2017
I. Pilianidis 2017
C. Ioannidis 2015
P. Koutsogeorgos 2015
K. Koutroulis 2015
I. Pilianidis 2015
I. - M. Arnold - Ambrosiadis 2014
I. Girousis 2014
G. Papachatzakis 2014
O. Pliaridis 2014
Honorable mention N . Dimopoulos 2014
C. Ioannidis 2014
C. Karathodoros 2014
A. - G. Koulouras 2014
S. Mastoris 2014
I. Pilianidis 2014
D. Tsaravas 2014
K. - A. Vogkt 2014
I. Charisiadis 2014

 

Gold medal R. Tsiamis 2017
G. Venizelos 2015
Second award R. Ketsetsidis 2015
F. - I. Sytilidis 2015
R. Tsiamis 2015
G. Mpatzolis 2014
Honorable mention I. Charisiadis 2015

Biology

International Biology Olympiad (IBO)

N. Konstantinidou 30th International Biology Olympiad, Hungary 2019
K. Samaras - Tsakiris 23rd International Biology Olympiad, Singapore 2012
E. Konstantinidou 24th International Biology Olympiad, Switzerland 2013

Greek Biologists Association Panhellenic Biology Competition

K. Samaras - Tsakiris 2012
Ν. Konstantinidou 2019
E. Konstantinidou 2013, 2012
T. Gogakos 2006, 2005
D. Grammatikopoulou 2005
I. Konstantinidis 2005

Physics

International Physics Olympiad (IPhO)

G. Skolianos 36th International Physics Olympiad, Spain 2005

Greek Physicists Association Panhellenic Physics Competition

 

T. Papagiotopoulos 2021
A. Giannakis 2021
T. Papavramidis 2021
V. Georgiadis 2016
P. Koutsogeorgos 2015
S. Magkiriadou 2003
D. Koltsis 2022
I. Magklaris 2021
I. Zahou 2021
E. Konstantinidou 2021
S. Thomareis 2012
D. Ignatiadis 2021
A. Kaimakis 2021
D. Toulis 2021
F. - I. Sytilidis 2014
G. Skolianos 2005
A. Argyropoulos 2021
G. Iakovidis 2021
K. Konstantinidis 2021
V. Papageorgiou 2021

 

V. Prattis 2021
A. Tiorvas 2021
I. Dimoulios 2021

 

O. Konstantinidis 2021
P. Tzartzi 2021
D. Koltsis 2021
X. Karafyllia 2021
M. Salagkoudi 2021
D. Gkanatsas 2021
M. Gkanatsa 2021

 

6th grade

Excellence award P. Marmaridou, V. Pappa, D. Paparas

 

5th grade

Excellence award V. Papageorgiou, M. - P. Christovitsi

6th grade

Excellence award O. Karaviotis, V. Triantafyllou

6th grade

Excellence award S. Mavromatis, N. Kipouros

 

5th grade

Excellence award O. Karaviotis, V. Koutsos, N. Chrysikos - Konstantoudakis

6th grade

Excellence award C. Aidonidou, C. Karathodoros, A. Papadopoulos
Award D. Aggos, N. - S. Efthimiadou

 

5th grade

Excellence award P. Aggelopoulos, A. Antoniadis, I. Zanaki - Kalfa
Award S. Mavromatis, R. Tsiamis

6th grade

Excellence award G. Venizelos, S. Zafeiriadis
Award G. Karanikos, E. Makrygiannakis, E. Tsiga

 

5th grade

Excellence award C. Karathodoros, C. Faletas

6th grade

Excellence award M. - K. Giannasidou, S. Amprachamian, S. Papaevaggelou, R. - V. Chrysagis
Award E. Koutsoumpelia, C. Matiaki, G. Tsouggaris, T. Flevaris

 

5th grade

Excellence award S. Zafeiriadis, D. Varvouti, G. Karanikos, E. Makrygiannakis, C. Milionis, I. Salamotas
Award G. Venizelos, S. Kiratzi, E. Tsiga

6th grade

Excellence award G. Kotzampasis, D. Giannou, K. Mavromati, M. Karagkiaouri, M. Tirta

 

5th grade

Excellence award G. - A. Flessas

5th grade

3rd place G. Kotzampasis

5th grade

1st place N. Alexopoulou
3rd place A. Chatzidimitriadis

6th grade

1st place P. Pachidis

5th grade

2nd place C. Isakoglou

6th grade

1st place N. Vryzas
2nd place D. Siskos

6th grade

1st place Z. Chatzidimitriadou
3rd place S. Papanikandrou

 

5th grade

1st place N. Vryzas

3rd Greek Physicists Association Physics Competition for Northern Greek Junior High Schools

R. Ketsetsidis 2012

 

G. Venizelos 2012
R. - V. Chrysagis 2012

 

Astronomy and Astrophysics

International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA)

P. Liampas 14th International Olympiad on Astronomy and Astrophysics, Colombia, 2021. Online
G. Papachatzakis 10th International Olympiad on Astronomy and Astrophysics, India 2016
R. Tsiamis 11th International Olympiad on Astronomy and Astrophysics, Thailand 2017
G. Papachatzakis 9th International Olympiad on Astronomy and Astrophysics, Indonesia 2015
E. Tsaprazi 8th International Olympiad on Astronomy and Astrophysics, Romania 2014
A. Palaskos 7th International Olympiad on Astronomy and Astrophysics, Greece 2013

Panhellenic Astronomy and Space Competition

G. Papachatzakis 2016
R. Tsiamis 2015

 

P. Liabas 2020
G. Papachatzakis 2015
E. Tsaprazi 2014
C. Tsertsenes 2013

 

K. Konstantinidis 2020
R. Tsiamis 2017, 2016
A. Palaskos 2014

 

Formula1 in Schools

International "F1 in Schools" competition

Infinite Racing 2016

Panhellenic "F1 in Schools" competition

Infinite Racing 2016

Chemistry

Greek Chemists Association Panhellenic Chemistry Competition

 

P. Kalmoukos 2012
D. Toulis 2023
O. Konstantinidis 2021
D. Grammatikopoulou 2005

 

A. Charokopos 2004

 

International Chemistry Knowledge Competition

P. Kalmoukos 2013

 

General Knowledge

Online Panhellenic Knowledge Competition “Lysias”

R. Tsiamis 2015, 2014
G. Kotzampasis 2011, 2010
G. Tiktopoulos 2004

 

Th. Papadopoulos 2018
C. Karafyllia 2017
R. Tsiamis 2013
T. Zikouli 2012
C. Gouta 2011, 2010

 

Ch. Karafyllia 2019
Ch. Karafyllia 2018
A. Chatzidimitriadis 2012
A. Gaitanidis 2007
S. Tseranidis 2007
Z. Chatzidimitriadou 2007
C. Zachariadou 2004

 

5th grade

1st place S. Magkas

6th grade

1st place G. Kotzampasis

6th grade

2nd place A. Gogakos