Στο πλαίσιο του προγράμματος «Stream Steps» οι μαθητές της Β΄ Δημοτικού επισκέφτηκαν τον σχολικό λαχανόκηπο.

When nature… teaches us!

As part of the “Stream Steps” program, 2nd Grade students took a stroll to the Mandoulides’ vegetable garden. They had the opportunity to experience the life cycle of plants and observe the various plants that thrive during the winter.

In addition, students were informed about the cultivation of vegetables and their nutritional value by their teachers, and participated in the harvest of fresh vegetables and aromatic plants.

Photos

The Mandoulides Schools turns the page...

Skip to content