Ενημέρωση Για Το Πρόγραμμα STUDIES ABROAD

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024 και ώρα 19:00, στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο των Εκπαιδευτηρίων στον χώρο του Γυμνασίου – Λυκείου, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση με θέμα:  

«Studies Abroad – Σπουδές στο Εξωτερικό». 

Η συνάντηση απευθύνεται στους γονείς – κηδεμόνες και τους/τις μαθητές/ριες της Ε΄ – ΣΤ΄ Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου. 

Τα Εκπαιδευτήρια, ένα σύγχρονο ελληνικό σχολείο με ευρωπαϊκή διάσταση και οικουμενικό προσανατολισμό, προετοιμάζουν τους/τις μαθητές/ριές τους παράλληλα για σπουδές σε πανεπιστήμια του εσωτερικού και του εξωτερικού, διευρύνοντας έτσι τις επιλογές τους και στηρίζοντας τις προσπάθειές τους. Χωρίς να διαθέτουν πρόγραμμα International Baccalaureate (IB), παρουσιάζουν κάθε χρόνο εξαιρετικές επιτυχίες σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού, ανάλογες των ελληνικών πανεπιστημίων, χάρη στο πρόγραμμα Studies Abroad. 

Η παρουσία σας θα μας δώσει ιδιαίτερη χαρά. 

Τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη αλλάζουν σελίδα…

Μετάβαση στο περιεχόμενο