“Γιορτινά τραγούδια ηχούνε… στα Εκπαιδευτήρια E. Μαντουλίδη”

9 λεπτά, 7 τραγούδια, 22 αγγελικές φωνές…

  1. Rock my soul (negro spiritual)
  2. Jolly old Saint Nicholas (J.L.Pierpont)
  3. Hallelujah (Leonard Cohen, solo: Ελίζα Μιχαλοπούλου)
  4. Χαίρε η γη (Joy to the world, G.F.Händel)
  5. Deck the Halls, Traditional Christmas Carol, 16th century
  6. Παραδοσιακά κάλαντα
  7. Κάλαντα Φούρνων Ικαρίας

Διδασκαλία και Διεύθυνση Χορωδίας: Ελένη Θεοδωρίδου

Τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη αλλάζουν σελίδα…

Μετάβαση στο περιεχόμενο