Μαθητές των Εκπαιδευτηρίων δεκτοί σε πρόγραμμα της New York Academy of Sciences – Junior Academy

Δύο μαθητές των Eκπαιδευτηρίων E. Μαντουλίδη η Μ. – Ε. Τσιοπούλου (Γ΄ Γυμνασίου) και ο Α. Καϊμάκης (Β΄ Λυκείου) έγιναν δεκτοί σε πρόγραμμα της New York Academy of Sciences, στη Junior Academy.

Στο πρόγραμμα επιλέγονται μαθητές από όλο τον κόσμο που αναπτύσσουν δεξιότητες σε STEM και οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε προγράμματα που αφορούν την αναζήτηση λύσεων για προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Το θέμα του φετινού προγράμματος αφορά την ανακύκλωση υφασμάτων και τη χρήση των φορητών μικροεπεξεργαστών για την αντιμετώπιση δύσκολων ζητημάτων διαχείρισης καταστροφών ή μη μεταδοτικών ασθενειών.

Τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη αλλάζουν σελίδα…

Μετάβαση στο περιεχόμενο