Περιβαλλοντικός περίπατος στο Φράγμα της Θέρμης

Περιβαλλοντικός περίπατος στο Φράγμα της Θέρμης

Οι μαθητές της Περιβαλλοντικής Ομάδας του Γυμνασίου – Λυκείου πραγματοποίησαν χειμερινή εξόρμηση στο Φράγμα της Θέρμης. Εκεί πληροφορήθηκαν για τις ιδιαιτερότητες του οικοσυστήματος και το ιστορικό της διαμόρφωσής του, παρατήρησαν διάφορα είδη παρυδάτιων πτηνών και στοιχεία της χλωρίδας και πραγματοποίησαν πειράματα Οικολογίας.

Συγκεκριμένα, πραγματοποίησαν πείραμα Υπολογισμού της Πρωτογενούς Παραγωγικότητας και πείραμα Υπολογισμού του Ρυθμού Αποικοδόμησης της Νεκρής Οργανικής Ύλης.

Προκειμένου τα πειράματα να ολοκληρωθούν, θα απαιτηθεί και μία δεύτερη εξόρμηση την Άνοιξη.

Τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη αλλάζουν σελίδα…

Μετάβαση στο περιεχόμενο