Προχωρημένα Μαθήματα Φυσικής Σωματιδίων

6 μαθητές των Εκπαιδευτηρίων παρακολούθησαν τα Προχωρημένα μαθήματα Φυσικής Σωματιδίων – Μasterclasses, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στόχος των μαθημάτων η ανάλυση  των τομέων και  μεθόδων της βασικής έρευνας που αφορούν τα στοιχειώδη σωματίδια και τις μεταξύ τους δυνάμεις, τα πειράματα που πραγματοποιούνται στο CERN, την ανακάλυψη του μποζονίου Higgs και τις εφαρμογές που προκύπτουν από την έρευνα. Στο εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων οι μαθητές επεξεργάστηκαν πραγματικά πειραματικά δεδομένα από τον επιταχυντή LHC στο CERN, για να ψάξουν ανάμεσα στις τροχιές των σωματιδίων και να “ξανα-ανακαλύψουν” το σωματίδιο Ζ, τον φορέα της ασθενούς δύναμης, και το σωματίδιο Higgs, που ανακαλύφθηκε το 2012 στο CERN. Οι μαθητές οι οποίοι συμμετείχαν είναι οι: Σ. Αθανασιάδης, Χ. Ευθυμιάδης, Α. Ζυγανιτίδου, Γ. Μιχελακάκης, Ν. Μπούμης, Χ. Σγουρίδης.

Τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη αλλάζουν σελίδα…

Μετάβαση στο περιεχόμενο