2 φωτοβολταϊκοί σταθμοί στα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη, «Το πράσινο σχολείο»

2 φωτοβολταϊκοί σταθμοί στα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη, «Το πράσινο σχολείο»

Τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη, πρόσφατα ολοκλήρωσαν μια μεγάλη επένδυση στο πλαίσιο της εφαρμογής της στρατηγικής της εταιρείας για τη βιώσιμη ανάπτυξη και για την προστασία του περιβάλλοντος.

Από τα τέλη Νοεμβρίου, έχουν τεθεί σε λειτουργία στην εγκατάσταση του Δημοτικού και του Γυμνασίου-Λυκείου δύο φωτοβολταϊκοί σταθμοί ενεργειακού συμψηφισμού (net-metering) συνολικής ισχύος 167,5 kWp.

Χρησιμοποιήθηκαν πάνελ των εταιρειών Q CELLS και Trina, ενώ τα inverters είναι της εταιρείας KACO (Siemens). Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο σύστημα των βάσεων στήριξης S-Dome της Κ2, καθώς είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται το εν λόγω πρωτοποριακό σύστημα στην Ελλάδα, τόσο από άποψη design και στατικότητας, όσο και για την αποφυγή διάτρησης της πλάκας του δώματος.

Τα δύο συστήματα αναμένονται να εξοικονομήσουν με τη λειτουργία τους περισσότερες από 230.000 kWh/έτος, καθιστώντας τα Εκπαιδευτήρια E. Μαντουλίδη σε ένα μεγάλο βαθμό ενεργειακά αυτόνομα, συμβάλλοντας παράλληλα στην αειφορία και την πράσινη ανάπτυξη.

Το έργο ανέλαβε με το κλειδί στο χέρι η εταιρεία energyTech, εταιρεία με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία στην κατασκευή/συντήρηση φωτοβολταϊκών πάρκων, και με περισσότερα από 50MW εγκατεστημένων έργων για το 2021.

Αυτό είναι η σημαντικότερη έμπρακτη ενέργεια των Εκπαιδευτηρίων για την υποστήριξη της πράσινης ανάπτυξης και έρχεται να συμπληρώσει προηγούμενες δράσεις, όπως αντικατάσταση παλιότερων λαμπτήρων υψηλής κατανάλωσης με φωτιστικά νέας τεχνολογίας στα δυο κλειστά γήπεδα, ελεγχόμενη χρήση των υδάτινων πόρων, ανακύκλωση πλαστικού, χαρτιού και γυαλιού.

Τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη αλλάζουν σελίδα…

Μετάβαση στο περιεχόμενο