3η θέση Πανελλήνια στον 3ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Μαθηματικής Λογικής και Υπολογιστικής Σκέψης «Alan Turing»

Οι μαθητές της Β΄ Λυκείου Μ. Σενέκη και Τ. Σενέκης συμμετείχαν στην τελική φάση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού «Alan Turing» που διεξήχθη το Σάββατο, 13 Απριλίου στην Πάτρα και κατέκτησαν την 3η θέση Πανελληνίως. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν 1788 μαθητές από σχολεία από όλη την Ελλάδα.

Οι στόχοι του Διαγωνισμού Μαθηματικής Λογικής και Υπολογιστικής Σκέψης είναι να ενισχύσει το ενδιαφέρον των μαθητών για τα Μαθηματικά και την Πληροφορική, να αναπτύξει την προσωπικότητα του μαθητή, την αυτοεκτίμηση, την αυτοπεποίθηση και την αυτοαντίληψη μέσα από ομαδοσυνεργατικές μεθόδους επίλυσης προβλημάτων, να ενισχύσει την καλλιέργεια της κριτικής, λογικής και αναλυτικής σκέψης των μαθητών μέσω της επίλυσης γρίφων και προβλημάτων και να ενισχύσει την ικανότητα των μαθητών να διαχειρίζονται σωστά τον χρόνο τους σε μια δεδομένη κατάσταση και να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε συνθήκες πίεσης, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα δεξιότητες στρατηγικής.

 

 

Τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη αλλάζουν σελίδα…

Μετάβαση στο περιεχόμενο