Διακρίσεις στον Μαθηματικό Διαγωνισμό «Πυθαγόρας»

98 μαθητές των Εκπαιδευτηρίων διακρίθηκαν στον Μαθηματικό Διαγωνισμό «Πυθαγόρας», της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ), που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά το Σάββατο, 3 Απριλίου 2021:

Διακρίσεις στον Μαθηματικό Διαγωνισμό «Πυθαγόρας»

98 μαθητές των Εκπαιδευτηρίων διακρίθηκαν στον Μαθηματικό Διαγωνισμό «Πυθαγόρας», της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ), που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά το Σάββατο, 3 Απριλίου 2021:


Β΄ Δημοτικού
Κ. Αναστασιάδης, Σ. Ανδρεαδάκη, Α. Αντωνιάδου, Ε. Βέργος, Β. Τζίν, M. Γεωργιάδης, Α. Γεωρνταμιλής, Α. Γίτσας, Μ. Γκαγκάλης, Μ. Γκαράγκου, Ι. Δεβές, Ε. Διαμαντοπούλου, Ε. – Λ. Ζιάκα, Κ. Ιωαννίδης, Γ. Καϊτατζής, Μ. Καλαμπούκας, Ε. Καραμπάση,Α. Κατσιμπρής, Α. Κιρκοριάν, Μ. Κόζυβα, Μ. Κομιανού, Ε. – Μ. Λαζαρίδου, Σ. Μετεμτζής, Α. Μπεκιάρη, Π. Μπερμπερίδης, Ν. Νικολής, Φ. – Ι. Παπαδάκης – Στάικος, Α. Παπαρίδου, Γ. Παπαστεργίου, Μ. Πατανού, Α. Πάτσης, Δ. Πενλίδης, Α. – Ν. Σαπίδου, Ε. Σιδηρά, Α. Σκλάβος, Α. – Π. Τζελέπης, Ε. – Μ. Τριανταφυλλίδου, Ρ. Τσιλώνη, Β. Τσιμογιάννη, Κ. Χαλκιά, Π. Χατζηαντωνίου, Ρ. Χατζοπούλου

Γ΄ Δημοτικού
Ι. Γραβαλάς, Α. – Α. Δεβλιώτης, Θ. Διαμαντίδης, Μ. Δουραλής, Μ. Κιρκαλά, Ι. Μάτσος, Μ. Νινιού, Α. – Α. Παπαδόπουλος, Α. Σακαρέλλος, Β. Σαλιακέλλη, Ν. Στρακαλής, Τ. Τσαλίκης, Ι. – Σ. Τσουκνίδα

Δ΄ Δημοτικού
Ά. – Λ. Κλόστερς, Κ. Αργυρόπουλος, Ε. Γκόλνα, Ν. Γκουδέλης, Ε. Κάρκου, Δ. Καρυπίδου, Α. Λαγουμάκη, Ε. Λασκαρίδη, Α. – Κ. Μασκαλίδης, Σ. Τσουλφά, Π. Φωκά, Ι. Χατζηαντωνίου

Ε΄ Δημοτικού
Τ. Γραβαλάς, Ν. Ζιάκας, Ι. Καρπέτας, Χ. Μπαντής, Κ. Πανταζή, Ε. Σικαλίδου, Α. Σκλάβου, Ι. Στεφάνου, Ά. Τσακανιάς

ΣΤ΄ Δημοτικού
Λ. Αικατερινάρη, Ε. Βασιλείου – Αυγουστόγλου, Σ. Καλαμπούκας, Α. Καφετζόπουλος, Ε. Μακέδου, Σ. Μπαρμπέρης, Δ. – Α. Μπουρνάζου, Ε. – Ε. Παπαπαύλου, Ε. Σικαλίδου, Φ. Φάσσας, Δ. Ψαρούλης 

Α΄ Γυμνασίου
A.. Βασιλοπούλου, Φ. Γκλαβάκης, Σ. Κολλάρας – Τάγιας, Α. Μακέδου, Α. Σαλιακέλλη, Δ. Τσάκος

Β΄ Γυμνασίου
Α. Αδάμος, Π. – Π. Νίκου, Ε. Ταμπουρή

Γ΄ Γυμνασίου
Γ. Καϊμάκη, Ν. – Μ. Τσάκου

Όλοι οι μαθητές που συμμετείχαν στον διαγωνισμό μπορούν να υπολογίσουν την επίδοσή τους σε κάθε μία από τις ικανότητες που εξετάστηκαν, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

  • Εισαγωγή του μαθητή στην πλατφόρμα με τους κωδικούς του.
  • Μετάβαση στο «Link Διαγωνίσματος».
  • Μετάβαση στο κουμπί «ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ».
  • Από τον πίνακα συσχέτισης των ικανοτήτων με τις ερωτήσεις μπορεί να γίνει εντοπισμός των ερωτήσεων που ανήκουν σε κάθε μία από τις ικανότητες.
  • Έλεγχος των σωστών ερωτήσεων και πολλαπλασιασμός του πλήθους τους επί 4.

 Η παραπάνω διαδικασία επιτρέπει στον μαθητή να διαπιστώσει και τις τυχόν αδυναμίες του όσον αφορά την κατάκτηση των βασικών ικανοτήτων.

Τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη αλλάζουν σελίδα…

Μετάβαση στο περιεχόμενο