Συμμετοχή μαθητών των Εκπαιδευτηρίων στον Πανελλήνιο τελικό Διαγωνισμό Διαστημικής Cansat

H Ομάδα Galacticus Prime, αποτελούμενη από τους μαθητές: Μ. Αθανασιάδη, Σ. Μαυρομάτη, Χ. Σιδέρη και Α. Φωκά των Εκπαιδευτηρίων, έλαβε μέρος στον πανελλήνιο τελικό Διαγωνισμό Διαστημικής Cansat που πραγματοποιήθηκε από τις 18 έως τις 21 Απριλίου στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο στην Αθήνα.

Στο πλαίσιο του Πανευρωπαϊκού Διαγωνισμού Διαστημικής Cansat οι μαθητές ασχολούνται με την κατασκευή ενός δορυφόρου τον οποίο θα εκτοξεύσουν με απώτερο σκοπό τη σύγκριση των συνθηκών στον εκάστοτε πλανήτη – στόχο με τις αντίστοιχες γήινες. Ο δορυφόρος αυτός θα φέρει προσαρμοσμένους αισθητήρες που θα συλλέγουν και θα αποστέλλουν τις ζητούμενες πληροφορίες υπό τη μορφή αριθμητικών δεδομένων. Σε επόμενο στάδιο, οι μετρήσεις του δορυφόρου θα υπόκεινται σε περαιτέρω επεξεργασία ώστε να εξαχθεί ένα κατά το δυνατόν ακριβές “ποσοστό βιωσιμότητάς” για τον μελετούμενο πλανήτη.

raw12raw9

 

 

 

 

 

 

 

Τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη αλλάζουν σελίδα…

Μετάβαση στο περιεχόμενο