Πρωτιές Μαθητών των Εκπαιδευτηρίων σε Σχολές Υψηλής Ζήτησης

Πρωτιές και εισαγωγή σε σχολές υψηλής ζήτησης πέτυχαν οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων E. Μαντουλίδη στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017.

Πρώτευσαν οι μαθητές:

4ος   στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Θεσσαλονίκης ο Αδαμίδης Πασχάλης με 18.082 μόρια.

5ος   στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης ο Ιωαννίδης Χρήστος με 19.076 μόρια.

5η    στη Φαρμακευτική Σχολή Θεσσαλονίκης η Ρωμανού Πύλλη Σαββίνα με 18.926 μόρια.

6η    στο Τμήμα Βιολογίας Θεσσαλονίκης η Αηδονίδου Χριστίνα με 18.790 μόρια.

6η    στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης η Ανδρεάδου Μελίνα με 17.091 μόρια.

8ος   στο  Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης ο Αθανασιάδης Σάββας με 17.795 μόρια.


Αριστεύσαντες

Αποτελέσματα
Πανελλαδικών
2017