Επικοινωνία των Νηπίων μέσω Skype

Nipia on Skype

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Μέσα Επικοινωνίας», οι μαθητές των Νηπίων επικοινώνησαν μέσω skype με τον Παιδικό Σταθμό «Αγίας Τριάδας» στην Κωνσταντινούπολη (Δημιουργικό εργαστήρι της Ομογένειας).

Μέσω της επικοινωνίας αυτής γνωρίστηκαν με τους συνομηλίκους τους και αντάλλαξαν εμπειρίες από την καθημερινότητά στην τάξη. Κατανόησαν ότι με τους σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας οι αποστάσεις έχουν εκμηδενιστεί και συμφώνησαν να επικοινωνήσουν ξανά πριν από τα Χριστούγεννα, για να τραγουδήσουν τα παραδοσιακά κάλαντα του τόπου τους.