Παγκόσμιος εορτασμός της «Ώρας του Κώδικα»

Hour_of_Code

Τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη συμμετείχαν για άλλη μία χρονιά στον παγκόσμιο εορτασμό της «Ώρας του Κώδικα» (Hour of Code), που πραγματοποιήθηκε από 3 έως 9 Δεκεμβρίου. Στην «Ώρα του Κώδικα» συμμετέχουν δεκάδες εκατομμύρια μαθητές από 180 και πλέον χώρες. Πρόκειται για μια εισαγωγή των παιδιών στην επιστήμη των υπολογιστών και ειδικότερα στον Προγραμματισμό, που καλλιεργεί τη δεξιότητα επίλυσης προβλημάτων και αναπτύσσει τη δημιουργικότητα και τη λογική σκέψη.

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Πληροφορικής, οι μαθητές δουλεύουν είτε ατομικά είτε σε ομάδες των δύο ατόμων στους υπολογιστές του εργαστηρίου, με σκοπό να προγραμματίσουν και να λύσουν προβλήματα. Στόχος του προγράμματος είναι οι μαθητές να αντιληφθούν ότι η επιστήμη των υπολογιστών είναι διασκεδαστική, δημιουργική και προσιτή σε όλες τις ηλικίες.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές της Α’ και Β’ Δημοτικού προγραμμάτισαν μέσα από τις εκπαιδευτικές πλατφόρμες Kodable και Code.org, ενώ οι μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού προγραμμάτισαν χαρακτήρες του Minecraft και του Star Wars και κατασκεύασαν τα δικά τους παιχνίδια μέσα από τις δραστηριότητες που προσφέρει η Ώρα του Κώδικα.

Τέλος, οι μαθητές της Ε’ Δημοτικού συνέχισαν την κατασκευή παιχνιδιών μέσα από το πρόγραμμα Mandoulides Kodu Lab με τη χρήση της πλατφόρμας Microsoft Kodu, ενώ οι μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού συνέχισαν το Mandoulides Python BootCamp, το οποίο περιλαμβάνει προγραμματισμό εφαρμογών στη γλώσσα Python και πραγματοποιείται για πρώτη χρονιά στα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη.