100% επιτυχία στην απόκτηση Πτυχίου Πιστοποίησης Πληροφορικής KeyCERT

Keycert

Στο πλαίσιο των μαθημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας έγινε μία ολοκληρωμένη προετοιμασία των μαθητών, για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των εξετάσεων Πιστοποίησης Πληροφορικής, ώστε τελειώνοντας το Γυμνάσιο να αποκτήσουν και το αντίστοιχο πτυχίο που έχει απεριόριστη χρονική ισχύ, σύμφωνα με την τελευταία Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 2123/2014).

Στις 18 Δεκεμβρίου 2018 ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εξετάσεις Πιστοποίησης Πληροφορικής KeyCERT, για τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου. Πιο συγκεκριμένα, 52 μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου, αφού εξετάστηκαν επιτυχώς σε 4 ενότητες (Word, Excel, PowerPoint, Internet), απέκτησαν το Πτυχίο Πιστοποίησης Πληροφορικής KeyCERT, που αναγνωρίζεται από τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.