Sustainability Mandoulides

Αειφορία

 

 

Ο κόσμος, όπως τον γνωρίζουμε, διαρκώς αλλάζει και μάλιστα με ταχύτητες που μερικές φορές τρομάζουν. Η υγειονομική κρίση, οι επιπτώσεις από την επιτάχυνση της κλιματικής αλλαγής, η ενεργειακή κρίση και η ένταση αυτής λόγω των γεωπολιτικών συγκρούσεων επιβάλλουν στις κοινωνίες και στα άτομα να αναπτύξουν νέες στρατηγικές σε θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης.

Στα Εκπαιδευτήρια θεωρούμε χρέος μας να υιοθετήσουμε πολιτικές και τρόπους που θα διασφαλίσουν ότι το αποτύπωμά μας στο περιβάλλον και στον άνθρωπο θα είναι εποικοδομητικό και αποτελεσματικό.

Αειφορία

Πιστεύουμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι η καθοριστική πρόκληση της γενιάς μας.

Δεσμευόμαστε να μειώσουμε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το τέλος του 2030 και να γίνουμε πιο "πράσινοι" και αυτό περιλαμβάνει εξοικονόμηση ενέργειας, νερού και ανακύκλωση. Η πολιτική μας για βιώσιμη ανάπτυξη επεκτείνεται και στους ανθρώπους με προώθηση της ιδέας της δωρεάς οργάνων.

Σε έναν κόσμο όπου οι μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θέτουν μεγάλες προκλήσεις, η ανάγκη για βιώσιμα σχολεία δεν ήταν ποτέ πιο σημαντική.

Διαχρονικότητα

Στόχος μας είναι να να μειώσουμε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το τέλος του 2030.

Απολογισμός βιώσιμης ανάπτυξης

Έχουμε δεσμευτεί να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα ισότητας

Οικιακοί βοηθοί, πολυτελή διαμερίσματα, και καροτσάκια των €1.000 αποτελούν προνόμια. Η καλύτερη εκπαίδευση όμως πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους.

Τα ποσοστά εισαγωγής στα κορυφαία πανεπιστήμια μειώνονται και ο αριθμός των καλών σχολείων παραμένει στάσιμος. Η ανάγκη για ισορροπία στην ιδιωτική εκπαίδευση είναι ξεκάθαρη αλλά ποιος θα καταφέρει να την επιτύχει;

Δημιουργώντας ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών, συγκερασμένο με τεχνολογίες αιχμής και προσιτά δίδακτρα, προσφέρουμε μια σύγχρονη επιλογή στους μαθητές, τους γονείς και τους δασκάλους.

Παρέχουμε στο προσωπικό μας την ελευθερία να βρει ιδέες που ωφελούν τους μαθητές, το σχολείο και την τοπική κοινότητα.

Ένας οργανισμός μπορεί να είναι τόσο επιτυχημένος όσο η κοινότητα που εξυπηρετεί, γι ' αυτό είμαστε προσηλωμένοι στην προώθηση ίσων ευκαιριών και στην αποδοχή ποικίλων απόψεων για την εκπλήρωση του σκοπού μας.

Δέσμευσή μας η επίτευξη μιας μακροχρόνιας αλλαγής

Κάθε χρόνο εντείνουμε τις προσπάθειές μας να προσφέρουμε ποιοτική εκπαίδευση και να βελτιώσουμε τις επιδόσεις των μαθητών μας. Επιπλέον, προκειμένου να προχωρήσουμε πέρα από το συμβατικό σχολικό αποτύπωμα, διερευνούμε μια βιώσιμη στρατηγική.

Δημιουργία μιας ομάδας που είναι πιο περιεκτική, δίκαιη και ποικίλη

Στην προσπάθειά μας να αυξηθεί η ποικιλομορφία της εκπροσώπησης τόσο στη διοίκηση όσο και στο προσωπικό, εκσυγχρονίζουμε τις διαδικασίες πρόσληψεων και προαγωγών. Προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι ομάδες μας αισθάνονται ότι τους δίνεται η δέουσα προσοχή, πραγματοποιούμε συχνά εσωτερικές συναντήσεις που καλλιεργούν την εταιρική κουλτούρα. Είμαστε αποφασισμένοι να βελτιώνουμε συνεχώς την πολιτική μας τόσο κατά του ρατσισμού όσο και της προκατάληψης.

Ευελιξία

Είμαστε πεπεισμένοι ότι η δυνατότητα της ομάδας μας να συμμετάσχει σε δημοκρατικές διαδικασίες εκλογής μας θα έχει μακροχρόνια επίδραση στο μέλλον της χώρας μας. Επιπλέον προσφέρουμε τη δυνατότητα της απομακρυσμένης εργασίας.

Εθελοντισμός σε συνδυασμό με συμμετοχή της κοινότητας

Με τις ώρες Κοινοτικού αντίκτυπου, τα μέλη της ομάδας που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορούν να λάβουν έως και 2 ώρες πληρωμένης άδειας ετησίως, για να συμμετάσχουν σε δράσεις κοινωνικής προσφοράς και να επιφέρουν θετικές αλλαγές ή στην κοινότητά μας.

Οικολογικός Γραμματισμός

Children-nutrition (Ecoliteracy)

Το πρόγραμμα Ecoliteracy έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει την υγιεινή διατροφή και να φέρει τη διαφάνεια στη σχολική διατροφή.

Το πρόγραμμα παρέχει εργαλεία στο κάθε σχολείο για να αξιολογήσει τις πρακτικές τους στη διατροφή και την αειφορία, και να κατανοήσουν πώς μπορούν να επιφέρουν βελτιώσεις.

Nutrition-notes (Ecoliteracy)

Στο πλαίσιο του προγράμματός ένας ανεξάρτητος διατροφολόγος επικοινωνεί με το κάθε σχολείο, ο οποίος κάνει μια αρχική αξιολόγηση βάσει της οποίας συντάσσεται ένα σχέδιο δράσης.

Αναγνωρίζουμε ότι τα σχολεία χρειάζονται χρόνο για να προσαρμόσουν τα μενού που προσφέρουν στους/στις μαθητές/ριες. Η συνεργασία συνεχίζεται, καθώς γίνονται  διαρκώς βελτιώσεις και αναζητούνται υψηλότερα επίπεδα πιστοποίησης.

Η πρώτη φάση μπορεί να διαρκέσει περίπου ένα χρόνο.

Food-certification (Ecoliteracy)

Τα πρότυπα και η αξιολόγηση παρέχουν στους διευθυντές των σχολείων τα μέσα για την ανάπτυξη προγραμμάτων διατροφής.

Το πρόγραμμα πιστοποίησης τροφίμων μας βασίζεται σε εκτεταμένη έρευνα βέλτιστων πρακτικών βιωσιμότητας και έχει διάφορα κριτήρια που μετρούν σημαντικά KPIs.

Τα πρότυπά μας επιτρέπουν να σχεδιάζουμε εξατομικευμένες διαδρομές αλλαγής για κάθε σχολείο που συμμετέχει στο πρόγραμμα.

Η πιστοποίησή μας δημιουργήθηκε, για να καθοδηγήσει και να ενισχύσει τα σχολικά προγράμματα τροφίμων σε οποιοδήποτε στάδιο βρίσκονται. Η προσέγγιση με βάση τα σημεία τονίζει τι κάνουν ήδη τα σχολεία και προσδιορίζει τομείς για βελτίωση σε όλα τα πρότυπα.

Nutrition-data (Ecolioteracy)

Διατροφολόγοι και επαγγελματίες του κλάδου από εστιατόρια, σχολεία και γεωργία συνέβαλαν στην ανάπτυξη των προτύπων μας. Βασικό μας μέλημα είναι η συνεχής βελτίωση. Για τον λόγο αυτό τα πρότυπά μας αξιολογούνται τακτικά και αναθεωρούνται, καθώς προκύπτουν νέες έρευνες.

Food Assessment (Ecoliteracy)

Τα πρότυπά μας εξετάζουν τόσο τα ίδια τα συστατικά όσο και την προέλευση και την προετοιμασία τους. Aναλύουμε το περιβάλλον τροφίμων των προμηθευτών μας και τους τρόπους με τους οποίους υποστηρίζουν και προωθούν την κατανάλωση τροφίμων μεταξύ των μαθητών/ριών και της ευρύτερης κοινότητας.

Cost (Ecoliteracy)

Για περισσότερες λεπτομέρειες για την τιμολογιακή μας πολιτική στείλτε μας αίτημα παρακάτω, στην ενότητα «“Κάντε αίτηση»”.

Food-donation

Μέσω του προγράμματος τα παιδιά όχι μόνο θα έχουν περισσότερες πιθανότητες να είναι πιο υγιή αλλά θα ευαισθητοποιηθούν και θα συμβάλλουν και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Υπάρχουν ~ 10.000 δημόσια σχολεία που είναι υπεύθυνα για την προμήθεια τροφίμων στα παιδιά. Ελπίζουμε να λάβετε μέρος στην προσπάθειά μας.

Program-application (Ecoliteracy)

Είστε έτοιμοι να πιστοποιηθείτε;

Είμαστε χαρούμενοι που ενδιαφέρεστε! Επιλέξτε την κατάλληλη κατηγορία για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον. Η ομάδα μας θα επανέλθει με τα επόμενα βήματα.

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο κόσμος, όπως τον γνωρίζουμε, διαρκώς αλλάζει και μάλιστα με ταχύτητες που μερικές φορές τρομάζουν. Η υγειονομική κρίση, οι επιπτώσεις από την επιτάχυνση της κλιματικής αλλαγής, η ενεργειακή κρίση και η ένταση αυτής λόγω των γεωπολιτικών συγκρούσεων επιβάλλουν στις κοινωνίες και στα άτομα να αναπτύξουν νέες στρατηγικές σε θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης.

Στα Εκπαιδευτήρια θεωρούμε χρέος μας να υιοθετήσουμε πολιτικές και τρόπους που θα διασφαλίσουν ότι το αποτύπωμά μας στο περιβάλλον και στον άνθρωπο θα είναι εποικοδομητικό και αποτελεσματικό.

 

Αειφορία

Πιστεύουμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι η καθοριστική πρόκληση της γενιάς μας

Δεσμευόμαστε να μειώσουμε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το τέλος του 2030 και να γίνουμε πιο πράσινοι και αυτό περιλαμβάνει εξοικονόμηση ενέργειας, νερού και ανακύκλωση. Η πολιτική μας για ανακύκλωση επεκτείνεται και στους ανθρώπους με δωρεές οργάνων.

Σε έναν κόσμο όπου οι μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θέτουν μεγάλες προκλήσεις, η ανάγκη για βιώσιμα σχολεία δεν ήταν ποτέ πιο σημαντική.

 

Διαχρονικότητα

Στόχος μας είναι να να μειώσουμε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το τέλος του 2030.

Έχουμε δεσμευτεί να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα ισότητας

Οικιακοί βοηθοί, πολυτελή διαμερίσματα, και καροτσάκια των €1.000 είναι προνόμια. Η καλύτερη εκπαίδευση όμως πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους.

Τα ποσοστά αποδοχής των κορυφαίων πανεπιστημίων μειώνονται και ο αριθμός των καλών σχολείων παραμένει στάσιμος. Η ανάγκη για ισορροπία στο σύστημα παιδεία είναι ξεκάθαρη αλλά ποιος θα καταφέρει να την επιτύχει;

Δημιουργώντας ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών, συγκερασμένο με τεχνολογίες αιχμής και προσιτά δίδακτρα, προσφέρουμε μια νέα επιλογή στους μαθητές, τους γονείς και τους δασκάλους.

Προσφέρουμε στο προσωπικό μας την ελευθερία να βρει ιδέες που ωφελούν τους μαθητές, το σχολείο και την τοπική κοινότητα.

Ένας οργανισμός μπορεί να είναι τόσο επιτυχημένος όσο η κοινότητα που εξυπηρετεί, γι ' αυτό είμαστε προσηλωμένοι στην προώθηση ίσων ευκαιριών και στην υποδοχή ποικίλων απόψεων για την εκπλήρωση του σκοπού μας.

 

Δέσμευσή μας η επίτευξη μιας μακροχρόνιας αλλαγής

Κάθε χρόνο εντείνουμε τις προσπάθειές μας να προσφέρουμε ποιοτική εκπαίδευση και να βελτιώσουμε τις επιδόσεις των μαθητών μας. Επιπλέον, προκειμένου να προχωρήσουμε πέρα από το συμβατικό σχολικό αποτύπωμα, διερευνούμε μια βιώσιμη στρατηγική.

 

Δημιουργία μιας ομάδας που είναι πιο περιεκτική, δίκαιη και ποικίλη

Στην προσπάθειά μας να αυξηθεί η ποικιλομορφία της εκπροσώπησης τόσο στη διοίκηση όσο και στο προσωπικό, εκσυγχρονίζουμε τις διαδικασίες πρόσληψεων και προαγωγών. Προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι ομάδες μας αισθάνονται ότι τους δίνεται η πρέπουσα προσοχή, πραγματοποιούμε συχνά εσωτερικές συναντήσεις που καλλιεργούν την εταιρική κουλτούρα. Είμαστε αποφασισμένοι να βελτιώνουμε συνεχώς το πρόγραμμά μας τόσο κατά του ρατσισμού όσο και της προκατάληψης.

 

Ευελιξία

Είμαστε πεπεισμένοι ότι η δυνατότητα της ομάδας μας να συμμετάσχει σε δημοκρατικές διαδικασίες εκλογής μας θα έχει μακροχρόνια επίδραση στο μέλλον της χώρας μας. Προσφέρουμε τη δυνατότητα της απομακρυσμένης εργασίας.

 

Προώθηση μιας ανεκτικής κουλτούρας

Ομάδες πόρων για υπαλλήλους

Έχουμε διαμορφώσει ομάδες εθελοντισμού που προσφέρουν ευκαιρίες για καλλιέργεια ηγετικών προσόντων καθώς και ασφαλείς χώρους για αυτοπροσδιορισμένα μέλη του προσωπικού να

μοιράζονται ιστορίες για κοινές εμπειρίες. Ενθαρρύνεται και χαιρετίζεται για τους συμμάχους να αναζητήσουν υποστήριξη σε αυτές τις ομάδες.

Η γυναικεία επιχειρηματικότητα, ο σχεδιασμός χωρίς αποκλεισμούς, η ποιότητα των τροφίμων και ο ρατσισμός έχουν συζητηθεί εκτενώς.

 

Εθελοντισμός σε συνδυασμό με συμμετοχή της κοινότητας

Με τις ώρες Κοινοτικού αντίκτυπου, τα μέλη της ομάδας που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορούν να λάβουν έως και 2 ώρες πληρωμένης άδειας ετησίως για να συμμετάσχουν στα έργα κοινωνικής προσφοράς και να επιφέρουν θετικές αλλαγές στις κοινότητές τους.