Βράβευση του Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων με την πράσινη σημαία

Το Σάββατο, 6 Απριλίου 2019 το Γυμνάσιο των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη βραβεύτηκε για άλλη μία φορά για τις περιβαλλοντικές δράσεις του με την απονομή της Πράσινης Σημαίας των Οικολογικών Σχολείων.
Το δίκτυο των Οικολογικών Σχολείων είναι ένα Διεθνές Θεματικό Περιβαλλοντικό Δίκτυο, που στην Ελλάδα εποπτεύεται από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), την παλαιότερη ελληνική περιβαλλοντική οργάνωση, η οποία έχει τιμηθεί για το έργο της από την Ακαδημία Αθηνών και το Συμβούλιο της Ευρώπης. 
Η ΕΕΠΦ πραγματοποίησε την απονομή των Πράσινων Σημαιών στα βραβευόμενα σχολεία σε ειδική τελετή που έλαβε χώρα στο Μουσείο Μπενάκη, στην Αθήνα. Οι δράσεις των τελευταίων ετών παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση μέσω αναρτημένης ανακοίνωσης (πόστερ). Είναι αξιοσημείωτο ότι το Γυμνάσιο των Εκπαιδευτηρίων μας βραβεύεται αδιάλειπτα με την Πράσινη Σημαία από το 2007.