Παράκτιος καθαρισμός με την Περιβαλλοντική Οργάνωση iSea

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων

Η θαλάσσια ρύπανση, ειδικά για μία χώρα σαν την Ελλάδα με μεγάλο μήκος ακτογραμμών, είναι ένα από τα σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα που ταλανίζουν την εποχή μας. Τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη έχουν αποδείξει πολλές φορές και έμπρακτα την ευαισθησία τους για θέματα περιβάλλοντος και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μείωσης Αποβλήτων, η οποία θα διεξαχθεί μεταξύ 20 - 28 Νοεμβρίου 2021 και σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαμαριάς και τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), η Περιβαλλοντική Ομάδα και οι μαθητές του προγράμματος Studies Abroad των Εκπαιδευτηρίων σε συνεργασία με την Περιβαλλοντική Οργάνωση iSea πραγματοποίησε παράκτιο καθαρισμό στην ακτή Καραμπουρνάκι, την Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2021. Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού λήφθηκαν όλα τα προληπτικά μέτρα για την αποφυγή της διάδοσης της ασθένειας COVID - 19.

Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκε από εκπροσώπους της iSea ενημέρωση για το ζήτημα των απορριμμάτων, τις επιπτώσεις τους στα υδάτινα οικοσυστήματα, στους θαλάσσιους οργανισμούς και στην ανθρώπινη υγεία, καθώς και για ορθές πρακτικές μείωσης των απορριμμάτων μέσα από την επαναχρησιμοποίηση και τις ενσυνείδητες καταναλωτικές επιλογές.

Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε κατά την ενημέρωση έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο της εκστρατείας - ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη ρύπανση από πλαστικά και μικροπλαστικά στις ελληνικές θάλασσες #zeroplastic. Στόχοι του αποτελούν η κατανόηση των επιπτώσεων της ρύπανσης από πλαστικά, η έννοια των μικροπλαστικών και η υιοθέτηση πρακτικών μείωσης των απορριμμάτων μέσα από την κατάργηση των πλαστικών μιας χρήσης.