47ο Συνέδριο Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών (THIMUN) Χάγη, Ολλανδία

Μαθητές του Λυκείου συμμετείχαν στο 47ο Συνέδριο Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών (ΤΗIMUN), που πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές Συνεδριακό κέντρο της Χάγης με τη συμμετοχή 4.000 μαθητών απ’ όλο τον κόσμο. Κατά τη διάρκεια των εργασιών οι μαθητές - σύνεδροι ανέλυσαν θέματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος κατά τα πρότυπα των Ηνωμένων Εθνών και διαπραγματεύτηκαν την υπογραφή ψηφισμάτων, η τελική μορφή των οποίων αποστέλλεται στην επίσημη αντιπροσωπεία του ΟΗΕ. Οι συμμετέχοντες είχαν επίσης την ευκαιρία να επισκεφθούν το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης (Peace Palace) και να ενημερωθούν για τον τρόπο λειτουργίας του καθώς επίσης και χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος στη Χάγη και το Άμστερνταμ.