Επιτυχίες των μαθητών στις Εξετάσεις Πληροφορικής KeyCERT/ACTA

Εξετάσεις Πληροφορικής KeyCERT

Επιτυχίες των μαθητών στις Εξετάσεις Πληροφορικής KeyCERT/ACTA

Μαθητές της Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων συμμετείχαν σε εξετάσεις πιστοποίησης πληροφορικής KeyCERT/ACTA, από τις 5 Δεκεμβρίου 2019 έως τις 16 Δεκεμβρίου 2019 και εξετάστηκαν στις ενότητες Word, Excel, PowerPoint και Internet. Συνολικά έδωσαν εξετάσεις σε 210 ενότητες και είχαν 100% επιτυχία.

Επιπρόσθετα, οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου ολοκλήρωσαν τον κύκλο σπουδών, αφού εξετάστηκαν επιτυχώς και στις 4 ενότητες (κατά τη διάρκεια των 3 τάξεων του Γυμνασίου) που αναφέρθηκαν παραπάνω και πήραν το πτυχίο πιστοποίησης KeyCERT/ACTA.