Τα σχολεία είναι κλειστά… τα μαθήματα όμως συνεχίζουν

Distance Learning

Τα σχολεία είναι κλειστά… τα μαθήματα όμως συνεχίζουν

Στα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη μαθητές και εκπαιδευτικοί είμαστε σε καθημερινή επικοινωνία, μέσω της εφαρμογής Microsoft Teams και της ψηφιακής πλατφόρμας my mandoulides, για διόρθωση ασκήσεων, επίλυση αποριών, παράδοση νέων καθηκόντων.

Οι γονείς ενημερώνονται για την πρόοδο των παιδιών τους και συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς.

Συνεχίζουμε να παρέχουμε υψηλό επίπεδο μόρφωσης και να προσφέρουμε στους μαθητές μας το καλύτερο, όπως υποσχεθήκαμε, με συνέπεια και αίσθημα ευθύνης.

Μένουμε σπίτι… και μαθαίνουμε!
Μαθαίνουμε να είμαστε τυπικοί!
Μαθαίνουμε να είμαστε επιμελείς!
Μαθαίνουμε να είμαστε υπεύθυνοι!