Είσοδος στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων

Σας ενημερώνουμε ότι η είσοδος στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων θα γίνεται μόνο με την επίδειξη ενός από τα παρακάτω: Πιστοποιητικό εμβολιασμού, Βεβαίωση νόσησης με ημερομηνία έως 6 μηνών, Βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου (PCR 72 ωρών ή Rapid τέστ 48 ωρών).

Είσοδος στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων

Σας ενημερώνουμε ότι η είσοδος στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων θα γίνεται μόνο με την επίδειξη ενός από τα παρακάτω:

  • Πιστοποιητικό εμβολιασμού τουλάχιστον 14 ημερών.
  • Βεβαίωση νόσησης με ημερομηνία έως 6 μηνών.
  • Βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου (PCR 72 ωρών ή Rapid-test 48 ωρών).
  • Βεβαίωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (Self-test 24 ωρών) μόνο για μαθητές.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική στους χώρους των Εκπαιδευτηρίων.